Skip to main content

Inspirerende voorbeelden

Op zoek naar inspiratie

Het platform Kunst in Opdracht houdt de vinger aan de pols voor alle vragen, noden en verwachtingen over Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de actoren die betrokken zijn bij kunstopdrachten in de publieke ruimte nog heel hard zoekende zijn. Dit geldt niet alleen voor ‘ervaringsdeskundigen’, maar ook voor nieuwkomers. We krijgen veel adviesvragen en volgen kunstopdrachten van nabij op omwille van hun voorbeeldfunctie voor het brede veld van actoren. Er is duidelijk een grote vraag naar inspirerende voorbeelden

vlaggenlijn met doorzichtige glazen vlagjes voor blauwe lucht met witte wolken

Overkoepelende blik en verschillende invalshoeken 

Deze websitemodule heeft niet de ambitie om een volledige databank te zijn voor kunstopdrachten in Vlaanderen. We bundelen een aantal kunstopdrachten die een voorbeeld stellen en praktijkversterkend kunnen zijn. De voorbeelden kunnen anderen inspireren en helpen in het realiseren van kwaliteitsvolle kunstopdrachten. We selecteren deze projecten vanuit onze overkoepelende blik op concrete kunstopdrachten en op basis van elementen vanuit verschillende invalshoeken op het proces en de verschijningsvorm

Afbeelding: Partoprenon van Honoré d'O - Deinze

Zoekfilters

In deze databank vind je een aantal inspirerende voorbeelden die toekomstige opdrachtgevers een waaier aan mogelijkheden toont van wat kunst in opdracht kan zijn. Via de zoekfilter of de kaart kun je eenvoudig maar gericht zoeken, bijvoorbeeld op context, soort opdrachtgever of kunstbudget. Zowel de mogelijke verschijningsvormen van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte als de meer pragmatische aspecten van zo’n kunstopdracht kunnen geconsulteerd worden. Ook de diverse opdrachtgevers, die alle maatschappelijke sectoren bestrijken, kunnen voorwerp zijn van een zoekopdracht. De databank bevat projecten die onder het toepassingsgebied van het decreet Kunst in Opdracht vallen, maar evenzeer projecten die geen wettelijke basis kennen voor het opstarten van een traject Kunst in Opdracht.