Skip to main content

Bemiddeling bij kunstopdrachten

Een integrale bemiddeling bij een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte is cruciaal. Bemiddeling garandeert voldoende artistieke ruimte en autonomie voor de kunstenaar, binnen de contouren van een opdracht en zijn sitespecifieke vereisten. Integrale bemiddeling start bij de analyse en (her)formulering van de vraag, nog voor de kunstenaar in beeld komt, en mondt uit in een goede nazorg. Dat vereist gecombineerde kennis en skills die zowel artistiek-inhoudelijk als praktisch-operationeel zijn.

Els Silvrants-Barclay en Maarten Soete werkten een format uit waarbij bemiddeling over een plek, context en opdrachtsituatie centraal staat. Aan de hand van een online toolbox en jaarlijkse masterclasses worden verschillende tools, inzichten en een begrippenkader aangereikt. Op die manier krijgen deelnemers de kans om de basis te leggen voor een eigen bemiddelingspraktijk, zonder dominant kader.

Online toolbox

Binnenkort beschikbaar.

Masterclasses

Ontdek onze komende masterclasses bemiddeling Kunst in Opdracht in mei en juni 2023.