Skip to main content

Bemiddeling bij kunstopdrachten

Het platform Kunst in Opdracht zet voortdurend stappen in het uitbouwen van een beleid rond kunstopdrachten in de publieke ruimte. Wat opvalt is een duidelijke nood aan vorming over bemiddeling bij kunstopdrachten. Welke kennis en competenties heb je nodig om als tussenpersoon kunstenaar en opdrachtgever met elkaar te verbinden? 

Een integrale bemiddeling bij een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte is cruciaal. Bemiddeling garandeert voldoende artistieke ruimte en autonomie voor de kunstenaar, binnen de contouren van een opdracht en zijn sitespecifieke vereisten. Integrale bemiddeling start bij de analyse en (her)formulering van de vraag, nog voor de kunstenaar in beeld komt, en mondt uit in een goede nazorg. Dat vereist gecombineerde kennis en vaardigheden die zowel artistiek-inhoudelijk als praktisch-operationeel zijn. 

Om in te spelen op de noden uit het veld en om integrale bemiddeling bij kunstopdrachten te professionaliseren, liet Platform Kunst in Opdracht een masterclass en een online publicatie ontwikkelen. 

De publicatie en masterclass vullen elkaar aan. We raden aan om zowel de masterclass te volgen als de online publicatie te raadplegen. 

Masterclass

Els Silvrants-Barclay en Maarten Soete werkten samen een eendaagse masterclass uit die ze jaarlijks geven aan mensen die professioneel betrokken zijn bij kunstopdrachten. 

Schrijf je in voor de masterclass van 14 juni 2024.

cover publicatie Handvaten voor de integrale bemiddeling van kunstopdrachten

Publicatie 'Handvaten voor de integrale bemiddeling van kunstopdrachten'

Els Silvrants-Barclay ontwikkelde daarnaast ook een online publicatie. Deze biedt handvaten aan voor de integrale bemiddeling bij kunstopdrachten in de (semi-)publieke ruimte. De publicatie bevat een aantal kernbegrippen, schema’s, checklists, stappenplannen en een uitgebreid lexicon om je gemakkelijk doorheen de verschillende luiken te bewegen. De publicatie is een must read, maar vooral een zeer gebruiksvriendelijke handleiding voor iedereen die aan de slag wil als bemiddelaar of als opdrachtgever bij kunstopdrachten. 

Ontdek de publicatie 'Handvaten voor de integrale bemiddeling van kunstopdrachten'.