Skip to main content

Decreet Kunst in Opdracht

Het Decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 regelt de realisatie van kunstopdrachten in publiek toegankelijke gebouwen van de Vlaamse overheid, en in instellingen die voor minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden. Het Platform Kunst in Opdracht zet samenwerkingsverbanden met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid op met het oog op een uniforme dienstverlening en toepassing van het decreet. Meer informatie vind je terug in de Omzendbrief Kunst in Opdracht van 21 oktober 2022.

 

Geïndexeerde percentagebedragen vanaf 1 maart 2024

Omwille van de toepasbaarheid van het decreet worden de bedragen van de verschillende schijven en het drempelbedrag jaarlijks op 1 maart aangepast aan de ABEX-index. De geïndexeerde bedragen, benoemd in Artikel 3 van het Decreet zijn sinds 1 maart 2024 als volgt geïndexeerd en afgerond naar het eerste tiental:

§ 1. De rechtspersoon moet een bepaald percentage van de bouwkosten besteden aan de financiering van kunstopdrachten volgens de hiernavolgende schaal:

Schijf 1: 1,5% voor de schijf die lager is dan of gelijk is aan 1.000.000 euro -> 1.286.770 euro

Schijf 2: 1% voor de schijf die hoger is dan 1.000.000 euro ->1.286.770 euro
en lager is dan of gelijk is aan 3.000.000 euro -> 3.860.320 euro

Schijf 3: 0,5% voor de schijf die hoger is dan 3.000.000 euro -> 3.860.320 euro
en lager is dan of gelijk is aan 100.000.000 euro -> 128.677.380 euro

Schijf 4: 0,25% voor de schijf die hoger is dan 100.000.000 euro -> 128.677.380 euro

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de bouwkosten maximaal 500.000 euro -> 643.390 euro bedragen. 

Berekeningstool kunstbudget

Met deze tool kun je gemakkelijk het kunstbudget voor je bouwproject berekenen.

Vul bij totale bouwkost de geraamde bouwkost inclusief het honorarium voor de architect en de studiekosten in.
Op basis van deze bouwkost berekent de tool per schijf wat het kunstbudget is.
Onderaan vind je de optelsom van de schijven en dat is het totale minimaal te voorzien budget voor jouw kunstopdracht.

Opgelet: