Skip to main content

M HKA bouwproject

nieuwe gevel M HKA

Cultureel-erfgoedinstelling met internationale ambities

Als Vlaamse cultureel-erfgoedinstelling moet M HKA uitblinken in zijn museumwerking. Uit verschillende vooronderzoeken is gebleken dat de huidige infrastructuur hiervoor niet voldoet. M HKA is momenteel gehuisvest in een verbouwde en uitgebreide graansilo aan de Leuvenstraat in de Antwerpse Zuidwijk. Het museum kampt echter met een aantal infrastructurele gebreken en limieten. De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van de infrastructuur en van het grootste deel van de collectie van M HKA.  

Locatie en projectbudget

De Vlaamse Regering besliste eerder al in overleg met de stad Antwerpen om M HKA op het Zuid in Antwerpen te houden. Het nieuwe museumgebouw komt op de plaats van het Hof van Beroep, ter hoogte van de Zuidersluis, centraal op de as van het nieuwe Zuidpark. 

Om de internationale ambities waar te maken voorzag de Vlaamse Regering in het regeerakkoord in de studie en de bouw van een nieuw M HKA. Het totale projectbudget bedraagt 130 miljoen euro. Dat budget omvat erelonen, bouwkosten, onvoorziene kosten, indexeringen...

hedendaagse kunstwerk op grond museum

Hefboom voor de Vlaamse hedendaagse kunstsector

De nieuwbouw van het museum is een belangrijke hefboom om de Vlaamse hedendaagse beeldende kunstsector verder te ontwikkelen en internationaal op de kaart te zetten. In het nieuwe museumgebouw kan de Vlaamse Gemeenschap haar eigen hedendaagse kunstcollectie op een kwalitatieve en duurzame manier tonen en toonaangevende internationale tentoonstellingen organiseren. Er is ruimte voor vooruitstrevend artistiek, curatorieel en kunstwetenschappelijk onderzoek, voor behoud en beheer van de collectie en voor innovatieve productie. Het museum heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie, met een programmatie voor een breed publiek en met oog voor participatie van diverse gemeenschappen.

 

ontwerp nieuwe gevel M HKA

Voortraject

De ambities van de Vlaamse overheid als opdrachtgever van het bouwproject evolueerden sinds de vorige procedure in 2019. Zo kwam duurzaamheid nog hoger op de agenda te staan. Inmiddels startte de stad Antwerpen de procedure om een specifiek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de projectsite te ontwikkelen. Ook M HKA stelde zijn ambities scherp voor het toekomstige museum. Er kwamen verschillende inzichten voort uit deze oefeningen en uit de voorstellen van de eerste architectuurwedstrijd. Daarnaast zijn de economische omstandigheden gewijzigd en zijn de bouwkosten sterk gestegen. Al die elementen zorgden ervoor dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met het museum het programma opnieuw onder de loep nam en optimaliseerde. 

Werken in bouwteam 

De Vlaamse overheid zal voor de uitvoering van de studieopdracht samenwerken in een bouwteam. Dat is een projectgebonden samenwerkingsvorm die is samengesteld uit de aanbestedende overheid, het gekozen ontwerpteam en de gekozen aannemer voor de opdracht voor werken. Het ontwerpteam en de aannemer worden gekozen via afzonderlijke opdrachten, waardoor de procedure duidelijk verschilt van een design-and-buildformule. Elke bouwteamgenoot behoudt zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en er gaat bijzondere aandacht naar de onafhankelijkheid van het ontwerpteam.  

Procedure aanstellen ontwerpteam

De Vlaamse Gemeenschap publiceerde de overheidsopdracht voor het aanstellen van een ontwerpteam. Architecten konden zich in juni 2023 kandidaat stellen via het e-procurementplatform van de overheid. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de procedure mee en de Vlaamse Regering streeft naar architecturale topkwaliteit.

De procedure verloopt in twee stappen. In 2024 maakt de Vlaamse minister van Cultuur een shortlist van maximaal zeven kandidaten bekend. Die geselecteerde ontwerpteams mogen een offerte indienen. De gunningscommissie zal hun offertes in de loop van 2024 beoordelen. Nadien zal de Vlaamse Regering de begunstigde van de ontwerpopdracht bekendmaken. 

De publicatie voor het aanstellen van een aannemer volgt in de volgende legislatuur.  

  Stakeholders

  • Opdrachtgever: Departement Cultuur, Jeugd en Media 
  • Mandataris: Het Facilitair Bedrijf 
  • Eindgebruiker: M HKA vzw 
  • Kwaliteitsbegeleiding: Team Vlaams Bouwmeester 
  • In samenwerking met: Stad Antwerpen. Zij werken momenteel aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Meer informatie daarover kun je hier terugvinden.

  Vragen

  Heb je vragen over het bouwproject? 

  Neem contact op met Ward Vanbekbergen, projecttrekker bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media
  MHKAbouwproject@vlaanderen.be