Skip to main content

Kunst in Opdracht in open ruimte en landschap

Inspiratiedag 'Kunst en het veranderende landschap'

De Nieuwe Opdrachtgevers en het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerden op 8 november 2018 het kennisdelingsmoment ‘Kunst en het veranderende landschap’: een inspiratiedag met kunstenaars, (inter)nationale experts en lokale actoren rond de mogelijkheden van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderen. De aanleiding voor deze inspiratiedag vormde een projectvoorstel van de Duitse kunstenaar Michael Beutler. Dit project wordt in opdracht van Arpia en onder begeleiding van de Nieuwe Opdrachtgevers in Herzele ontwikkeld. Enkele (inter)nationale experten toonden inspirerende voorbeelden of vertelden over het landschap vanuit hun eigen discipline of perspectief.

> Download het verslag van deze inspiratiedag.

Hieruit kan zowel voor opdrachtgevers, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en kunstenaars verdere inspiratie geput worden voor onderzoek en nieuw projecten binnen dit interessante deelgebied van kunst in de publieke ruimte.