Skip to main content

Energiescans en quick wins jeugdinfrastructuur

Wat

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht stelt de minister van Jeugd middelen ter beschikking om jeugdorganisaties te ondersteunen in het energiezuiniger maken van hun infrastructuur. Organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur kunnen bij Pulse Transitienetwerk een aanvraag indienen voor gratis energieadvies op maat. Op basis van het verbruik van de infrastructuur, komt de organisatie in aanmerking voor een uitgebreide energiescan of voor een energiecoaching die zich richt op het nemen van quick-winmaatregelen. Dit zijn ingrepen die met een beperkte kost een energiebesparing op korte termijn kunnen realiseren.

Aan de hand van het verslag van de energiecoach, kan de jeugdorganisatie ook een investeringssubsidie aanvragen om deze quick wins uit te voeren.  

Met de resultaten van een energiescan heeft de organisatie alle informatie in handen om doordachte maatregelen te nemen die een duurzame impact hebben op langere termijn. Het rapport geeft inzicht in de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen en kan gebruikt worden voor het aanvragen van een sectorale investeringssubsidie bij het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Voor wie

Om aanspraak te maken op een gratis scan of coaching moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je organisatie is een lokaal erkende jeugdwerkorganisatie.
  • Je organisatie is een rechtspersoon zonder commercieel oogmerk.
  • Je organisatie beschikt over eigen jeugdinfrastructuur of heeft er een langdurig gebruiksrecht op.
  • De infrastructuur waarvoor je een aanvraag indient, ligt in Vlaanderen of Brussel.

Je vindt alle voorwaarden terug in het reglement energiescans en quick wins jeugdinfrastructuur.

Hoe aanvragen

Het aanvragen van een energiescan of -coaching kan via de website van Pulse Transitienetwerk. Vanaf midden augustus zullen zij telefonisch contact opnemen met de organisaties die zich geregistreerd hebben. Daarna kunnen jeugdorganisaties doorlopend inschrijven in functie van het nog beschikbare budget.

Na de energiescan of -coaching

Je scan of coaching werd uitgevoerd en na afloop kreeg je de resultaten in een rapport. Wat nu?

Energiecoaching

In het geval van een coaching kun je een subsidie aanvragen om de aanbevolen quick wins uit te voeren. De subsidie bedraagt tot 80% van de totale geraamde kostprijs van de quickwinmaatregelen (minimaal 20% eigen inbreng), met een maximum van 10.000 euro per gebouw.

Deze subsidie kun je aanvragen via KIOSK. In de subsidieaanvraag moet je een aantal basisgegevens invullen, maar ook je rapport uploaden en dit sjabloon financieel werkblad investeringssubsidies quick wins invullen en uploaden.

Bijkomende vragen? Misschien staat het antwoord tussen deze veelgestelde vragen investeringssubsidie quickwinmaatregelen

Energiescan

In het geval van een energiescan kun je op basis van je rapport een masterplan opstellen, dat je kunt gebruiken om een investeringssubsidie aan te vragen.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier
De Vlaamse Veerkracht