Skip to main content
Relanceprojecten voor de mediasector Relanceprojecten voor de mediasector

Relanceprojecten voor de mediasector

Investeringen in de audiovisuele sector en het Garantiefonds

Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor onafhankelijke audiovisuele producenten onmogelijk geworden om schade en annuleringskosten als gevolg van pandemieën te verzekeren. Het risico bestaat dat een productie moet worden stopgezet door besmetting van onvervangbare cast- of crewleden of door overheidsmaatregelen tijdens een besmettingsgolf. Om deze onvoorziene kosten als gevolg van de coronamaatregelen te dekken, wordt het Garantiefonds gelanceerd voor Vlaamse onafhankelijke audiovisuele producties. Het Garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds

Via een financiële impuls aan het VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds stimuleert de Vlaamse Regering de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse televisiereeksen en games. Tijdens de coronacrisis is immers gebleken dat er in de sector een grote nood is aan bijkomende financiering voor de ondersteuning van lokale audiovisuele producties en games.

Digitale transformatie van de Vlaamse mediasector en mediawijsheid

Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitrol van een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de brede Vlaamse mediasector met als doel om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.

Het digitaal transformatieprogramma zal uitgevoerd worden via vijf projectlijnen.

 

Investeren in de mediawijsheid van de Vlaming

Via twee projecten investeert de Vlaamse Regering in het versterken van mediawijsheid van de Vlaming.

Er wordt een flankerend traject bij het bestaande project ‘Nieuws in de Klas’ opgezet. De bedoeling is om kinderen en jongeren nog nieuwsvaardiger te maken door meer in te zetten op interactie. Er zal specifiek gewerkt worden op drie elementen:

  1. een 'Nieuwsmakers' wedstrijd gericht op de eerste graad van het secundair onderwijs;
  2. een initiatief rond factchecking gericht op de tweede graad van het secundair onderwijs;
  3. een debatmarathon gericht op de derde graad van het secundair onderwijs.

De ontwikkeling en uitrol van een bovenlokaal digitaal inclusiebeleid wordt versneld binnen sectoren en organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren. Mediawijs zal ondersteuning bieden bij het opstellen van richtlijnen en het kader voor een digitaal inclusief en mediawijs-beleid binnen deze sectoren en organisaties.