Skip to main content

De aanvrager is een organisatie met ondernemingsnummer

Een organisatie met ondernemingsnummer is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) want de KBO kent het ondernemingsnummer toe.
Opgelet: een lokaal bestuur en een Autonoom Gemeentebedrijf hebben een ondernemingsnummer maar behoren niet tot deze entiteitsgroep. Zie entiteitsgroep Lokaal bestuur

Onderstaande drie mogelijkheden kan je naast elkaar toepassen: ze zijn complementair aan elkaar. 
Binnen het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid behoort een organisatie met ondernemingsnummer tot de doelgroep “Economische actoren (EA) .

De organisatie met ondernemingsnummer heeft een wettelijke vertegenwoordiger

Een organisatie met ondernemingsnummer heeft in principe één of meerdere wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn personen die de onderneming juridisch vertegenwoordigen (bv. zaakvoerders, burgemeesters, bestuurders, voorzitters, ...).

Je kan de wettelijke vertegenwoordigers van een organisatie met ondernemingsnummer opzoeken via de website van de KBO. Alle personen vermeld onder “Functies” kunnen in principe optreden als wettelijk vertegenwoordiger voor de organisatie.

Een wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie met ondernemingsnummer is automatisch vertegenwoordiger voor de organisatie. Er moeten dus geen rechten of mandaten worden ingeregeld.

De organisatie met ondernemingsnummer wil een persoon met een werkrelatie als vertegenwoordiger aanstellen

KIOSK schema organisatie

De lokale beheerder van de organisatie met ondernemingsnummer kent het recht “KIOSK Aanvrager” toe aan de werkrelatie met een Belgische eID.

 1. Informeer bij je organisatie wie de lokale beheerder is voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

 2. Vraag aan deze lokale beheerder om het recht “KIOSK Aanvrager” toe te kennen aan de werkrelatie.

Lokale beheerders van een organisatie met ondernemingsnummer vinden op de webpagina 'praktische info voor lokale beheerders' alles over het toevoegen van een werkrelatie en over het toekennen van rechten.

Heeft je organisatie nog geen lokale beheerder aangesteld voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid? Registreer een lokale beheerder via Beheer der toegangsbeheerders.

De organisatie met ondernemingsnummer wil een andere organisatie met ondernemingsnummer (een externe dienstverlener) als mandaatnemer aanstellen

De lokale beheerder

De lokale beheerder van de organisatie met ondernemingsnummer kent het recht “SSM Mandaatbeheerder toe aan de werkrelatie die als mandaatbeheerder zal optreden voor de organisatie. De mandaatbeheerder beheert voor de organisatie mandaten in het Self Service Mandatenbeheer voor Vlaamse mandaten (SSM). Zie onderstaand schema punt 1.

 1. Informeer bij je organisatie wie de lokale beheerder is voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

 2. Vraag aan deze lokale beheerder om het recht “KIOSK Aanvrager” toe te kennen aan de werkrelatie.

Lokale beheerders van een organisatie met ondernemingsnummer vinden op de webpagina 'praktische info voor lokale beheerders' alles over het toevoegen van een werkrelatie en over het toekennen van rechten.

Heeft je organisatie nog geen lokale beheerder aangesteld voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid? Registreer een lokale beheerder via Beheer der toegangsbeheerders.

Afsluiten van het mandaat

 • De organisatie met ondernemingsnummer geeft het mandaat aan de externe dienstverlener en is de mandaatgever. De mandaatbeheerder kan het mandaat voor de mandaatgever afsluiten.
 • De externe dienstverlener krijgt het mandaat om dossiers voor de organisatie met ondernemingsnummer te beheren en is de mandaatnemer.

De mandaatbeheerder

 1. Zowel de mandaatbeheerder van de organisatie met ondernemingsnummer als de externe dienstverlener (mandaatnemer) kan een KIOSK-mandaat aanmaken. Spreek dus goed af wie het KIOSK-mandaat aanmaakt. Zie bovenstaand schema punt 2.
 2. De tegenpartij moet daarna het KIOSK-mandaat digitaal ondertekenen. Zie bovenstaand schema punt 3.
  • Wanneer de mandaatbeheerder van je organisatie het KIOSK-mandaat heeft aangemaakt, moet de mandaatnemer ondertekenen.
  • Wanneer de mandaatnemer het KIOSK-mandaat heeft aangemaakt, moet de mandaatbeheerder van je organisatie ondertekenen. 

Zie: Beheren van mandaten: hoofdstuk 2 van de handleiding

Belangrijke aandachtspunten:

 • Meld je als mandaatgever aan in de hoedanigheid “In naam van een onderneming”
 • Bij het aanmaken van een mandaat kies je voor:
  • mandaattype “Kiosk”
  • “Onderneming” om de mandaatnemer op te geven

Webinar

Op dinsdag 23 maart 2021 vond het webinar voor organisaties met ondernemingsnummer plaats.

Download de presentatie en bekijk de opname hieronder.

Vragen

Heb je een vraag over het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid?

Contacteer de helpdesk