Skip to main content

Eerstelijnsadvies

De medewerkers van het platform geven eerstelijnsadvies en zijn aanspreekpunt voor toegankelijke informatie, kennis en expertise, beleidsadvies, wie doet wat in de sector, oriëntering van opdrachtgevers. Ze maken de beleidsmakers wegwijs, bieden tools voor de realisatie van kwaliteitsvolle opdrachten, en kunnen doorverwijzen naar artistiek bemiddelaars en experts.

Het Platform Kunst in Opdracht is aanspreekbaar tijdens:

  • de visievorming omtrent Kunst in Opdracht;
  • de voorbereiding van de kunstopdracht;
  • de selectie;
  • het realisatietraject;
  • de productie;
  • de nazorg
  • de communicatie na de realisatie.

Het platform richt zich ook tot het brede publiek en heeft aandacht voor het sensibiliseren en stimuleren. De realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten krijgt immers een betere voedingsbodem als er een breed maatschappelijk draagvlak is voor kunst in de publieke ruimte.

Voor opdrachtgevers die een kwaliteitsvolle kunstopdracht willen realiseren is het belangrijk te vertrekken van de context en in eerste instantie te onderzoeken wat de artistieke potentie is voor kunst. Hiervoor kan een artistiek bemiddelaar (organisatie of onafhankelijk expert) ingeschakeld worden. Het stappenplan biedt een algemeen zicht op het te lopen traject en kan ook ingezet worden bij de realisatie van ruimtegebonden projecten.

Platform Kunst in Opdracht
Waarborgen en beheren
Team Infrastructuur en Instellingen