Skip to main content

Cultuur- en jeugdinfrastructuur

Wat

In de Vlaamse steden en gemeenten is er een grote diversiteit aan cultuur- en jeugdinfrastructuur. Deze infrastructuur wordt beheerd door verscheidene actoren.
Cultuur- en jeugdinfrastructuur kan eigendom zijn van private rechtspersonen (o.a. vzw’s), van gemeentebesturen of van de Vlaamse overheid.

De infrastructuur van de steden, de gemeente en de private rechtspersonen valt onder de bevoegdheid van de lokale besturen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor de eigen cultuur- en jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap.  

De Vlaamse overheid verleent investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accommodaties in de sectoren jeugd en cultuur.

Regelgeving

 

Volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing op het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

Document Inhoud

Hoofdstuk XII van Programmadecreet van 19 december 1998

Oprichting van het Fonds Culturele Infrastructuur
Het programmadecreet van 18 december 2020 Inkanteling Fonds Culturele Infrastructuur in het Departement Cultuur, Jeugd en Media
Decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren (01/03/2019). Lees meer over het Platform Kunst in Opdracht
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (gewijzigd op 5/03/2021) Geconsolideerde versie van het reglement voor bovenlokale investeringssubsidies.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (gewijzigd op 09/06/2017). Reglement voor de bovenlokale investeringssubsidies 2017-2021.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (dd. 16/11/2012). Reglement voor de bovenlokale investeringssubsidies 2012-2017.
Reglement voor de subsidiëring van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang (dd. 16/03/2001). Reglement voor de bovenlokale investeringssubsidies 2001-2012.
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Fonds Culturele Infrastructuur en het Participatiefonds Vlaanderen betreffende de leningen voor de financiering van fotovoltaïsche zonnepanelen bij organisaties die gesubsidieerd worden vanuit Cultuur, Jeugd en Media. Samenwerkingsovereenkomst van 14/03/2018 voor het opstarten van de Energielening Cultuur en Jeugd.
Besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van sectorale investeringssubsidies aan cultuur- en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang (dd. 29/04/2022). Reglement voor de bovenlokale investeringssubsidies 2022-2026.
Besluit van de Vlaamse Regering over de regeling voor de toekenning van investeringssubsidies voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur (dd. 15/9/2023).  Reglement voor de investeringssubsidie strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur 2023-2029. 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier