Skip to main content

Hobbyverenigingen

Subsidielijn stopgezet

In uitvoering van de beslissing die de Vlaamse Regering nam over heroriëntering van het participatiebeleid, zet de minister deze subsidielijn stop vanaf 2024. 1 oktober 2022 was dus de laatste deadline voor aanvragen binnen deze subsidielijn.

 

Wat

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen met een landelijke werking.

Regelgeving

In het Participatiedecreet en het bijhorende Uitvoeringsbesluit, lees je alles over de regelgeving zoals die nu van toepassing is. Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet, lees je in de Memorie van toelichting.

Voor de subsidies voor hobbyverenigingen, zijn vooral art. 25-28 van het decreet en art. 7-8 van het besluit van belang.

Na toekenning

Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, dan gebeurt de uitbetaling als volgt:

  • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald tijdens het gesubsidieerde jaar
  • En het saldo van 20% na controle door de administratie of de subsidie correct werd besteed.

De administratie gaat na of een verkregen subsidie correct werd gebruikt aan de hand van een financieel verslag en een werkingsverslag. In het financieel verslag geef je een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor je project. Het werkingsverslag is een inhoudelijke beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven die je hebt gerealiseerd in het kader van de verkregen subsidie.

Je stuurt ze uiterlijk op 1 april naar het Departement Cultuur Jeugd en Media, team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal.

Gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde hobbyverenigingen 2021 2022 2023
Vlaamse Schaakfederatie            - 7.000 euro 6.000 euro
Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 10.000 euro 5.000 euro 5.500 euro
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 10.000 euro 7.000 euro 8.500 euro
Landelijke Unie der Kruisboogschutters 10.000 euro 6.000 euro 4.500 euro
Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters            - 10.000 euro 10.000 euro
Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders 10.000 euro 5.000 euro 3.500 euro
Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs 10.000 euro 6.000 euro 8.000 euro
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie 10.000 euro 5.000 euro 3.000 euro
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond             - 4.000 euro 3.000 euro
Reuzen in Vlaanderen             - 5.000 euro -
Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België 10.000 euro              - 3.000 euro
Petanque Federatie Vlaanderen 10.000 euro              - 7.500 euro

 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier