Skip to main content

De aanvrager is een feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en in principe geen ondernemingsnummer. Het toekennen van rechten voor feitelijke verenigingen kan niet via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid aangezien er geen authentieke bron bestaat voor feitelijke verenigingen. Het toekennen van rechten voor feitelijke verenigingen moet gebeuren via KIOSK.

De hoofdvertegenwoordiger kan voor de feitelijke vereniging vertegenwoordigers aanstellen. Deze vertegenwoordigers kunnen dossiers beheren in KIOSK.

Is er binnen de feitelijke vereniging geen hoofdvertegenwoordiger gekend? Dan moet de voorzitter, de secretaris of de penningmeester (= persoon met een Belgische eID) van de vereniging de registratie van de feitelijke vereniging via KIOSK aanvragen.

  1. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt de aanvraag binnen een termijn van 10 dagen. Het departement kan voor bijkomende informatie telefonisch of per e-mail contact opnemen met de aanvrager voor registratie.
  2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media brengt de aanvrager op de hoogte over de eventuele goedkeuring van de registratie. De aanvrager voor registratie wordt bij goedkeuring automatisch hoofdvertegenwoordiger van de feitelijke vereniging.
KIOSK schema feitelijke vereniging

De hoofdvertegenwoordiger kan rechten toekennen aan personen met een Belgische eID die een relatie hebben met de feitelijke vereniging.

De hoofdvertegenwoordiger en de vertegenwoordiger(s) worden verondersteld elkaar te kennen. De vertegenwoordiger(s) moesten immers hun rijksregisternummer bezorgen aan de hoofdvertegenwoordiger om het recht in KIOSK toe te kunnen kennen.