Skip to main content

KIOSK: hoe kun je problemen melden?

Handleidingen

Hier vind je alle handleidingen voor het gebruik van KIOSK, KIOSK Redactie en KIOSK Commissiewerking.

KIOSK alle handleidingen

Problemen bij het aanmelden

Sinds 27 april 2021 meld je je bij KIOSK aan met je Belgische e-ID of BIS-nummer of een digitale sleutel. Dat gebeurt via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

Heb je je nooit eerder aangemeld met digitale sleutels? Je vindt alle info en uitleg over hoe je ze kunt activeren op de website van de online overheid.

Lukt het niet om je aan te melden via eID of een andere digitale sleutel? Neem dan contact op met het contactcenter van de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.

Dien je een dossier in voor een buitenlandse organisatie of een buitenlandse persoon of ben je niet in het bezit van een Belgische e-ID, dan log je in met een login en wachtwoord via https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm.

Lukt dat niet? Contacteer ons dan via het contactformulier.

Problemen met rechten en mandaten

Vooraleer je dossiers voor een aanvrager in KIOSK kunt beheren, moet de aanvrager je het recht of het mandaat hiertoe verlenen.

Meer informatie over het toekennen van rechten en het afsluiten van mandaten.

Heb je vragen over het toekennen van rechten, over het afsluiten van mandaten of is de aanvrager niet als keuze zichtbaar op het scherm “Aanmelden via gebruikersbeheer”? Neem dan contact op met het contactcenter van de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.

Vertegenwoordig je een vereniging? Contacteer ons dan via het contactformulier.

Wanneer je vaststelt dat je een dossier niet tijdig kunt indienen omdat de gebruikersrechten of mandaten niet tijdig ingesteld werden (om welke reden dan ook), is het belangrijk om dit ten laatste 7 kalenderdagen voor de uiterste indiendatum te melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Meld het probleem via het contactformulier in KIOSK.

Tot 31 augustus 2021 krijg je in zo’n geval enkele dagen uitstel. Vanaf 1 september 2021 krijg je enkel nog uitstel van indienen als je het probleem uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de uiterste indiendatum meldt.

Problemen met dossiers in KIOSK

Nadat je de aanvrager op het scherm “Aanmelden via gebruikersbeheer” hebt geselecteerd, kom je terecht in KIOSK.

Als je vermoedt dat er dossiers van de geselecteerde aanvrager niet zichtbaar zijn in het dossieroverzicht, meld je dat via het contactformulier in KIOSK.

> Raadpleeg ook de handleiding.

Wanneer je vaststelt dat je een dossier niet tijdig kunt indienen, omwille van wat een technisch probleem lijkt, is het belangrijk om dit uiterlijk op de uiterste indiendatum te melden. Doe dat via het contactformulier in KIOSK

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media geeft je enkele dagen uitstel als de melding gegrond is (dus als er effectief een probleem was met de beschikbaarheid of de werking van onze toepassingen). Dit principe gold vroeger al en dat blijft zo.

Andere problemen

Heb je andere vragen of ondervind je problemen bij het gebruik van KIOSK? Heb je inhoudelijke vragen over een bepaald dossier? Meld je vraag via het contactformulier in KIOSK.

Geef zeker ook je telefoonnummer mee als je wilt dat één van de medewerkers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media je opbelt om een complexe vraag te bespreken.

Aandachtspunten

  • Wanneer je 1 uur inactief bent terwijl je formulier openstaat, zal je een time-out krijgen en zal de toepassing je afmelden. Je zal je dan opnieuw moeten aanmelden om verder te kunnen werken.
Wisselen van organisatie
  • Als je de dossiers van een andere aanvrager wil bewerken of als je naar je dossieroverzicht als beoordelaar wil gaan, dan moet je een andere aanvrager kiezen. Dat doe je enkel via de knop ‘wisselen van organisatie of persoon’. Ga niet via de ‘terug’-knop van de browser naar het scherm ‘Aanmelden via gebruikersbeheer’, want dan zal je een foutmelding krijgen.
  • Op elk moment kun je terug naar het scherm ‘Aanmelden via gebruikersbeheer’ via de knop ‘Wisselen van organisatie of persoon’ en kun je je namens een andere organisatie aanmelden.