Skip to main content

Jeugdmaps

Wat

Jeugdmaps is een online GIS-tool (Geografisch Informatie Systeem) die bestaat uit:

  • een handige online kaart van jeugdplekken in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een webtool waarop gemeenten en jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel kunnen inloggen om zelf hun jeugdruimte in kaart te brengen en te beheren.

Jeugdmaps.be is in 2017 gelanceerd door De Ambrassade en Mediaraven en valt sinds 2021 volledig in het beheer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Doel

Jeugdwerkkoepels en lokale besturen registreren de info over jeugdinfrastructuur in de tool. Die informatie wordt verzameld en weergegeven op de kaart op jeugdmaps.be.

De geregistreerde data worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

  • VlaBel gebruikt de lijst van infrastructuur voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur.
  • Een lijst van het erkende jeugdwerk wordt ook gebruikt in het kader van, bijvoorbeeld, een voordelig tarief bij het kampvervoer van De Lijn.
  • Een (lokale/Vlaamse) overheid kan de tool gebruiken als instrument voor de monitoring van het (lokale) jeugdruimtebeleid.

In samenspraak met de verschillende belanghebbenden wordt onderzocht hoe het gebruik van deze tool verder uitgebreid kan worden.

Webinar

Op 23 maart 2021 organiseerden we samen met Bataljong, Mediaraven en De Ambrassade een vorming voor lokale besturen. Download de presentatie of bekijk de opname.

Vragen

Heb je vragen over Jeugdmaps? Mail naar info@jeugdmaps.be.