Skip to main content

De aanvrager is een lokaal bestuur

Tot de entiteitsgroep lokale besturen behoren stads- en gemeentebesturen, stadsdistricten, provinciebesturen, autonome gemeente- en provinciebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s, OCMW-verenigingen, ...

Onderstaande twee mogelijkheden kan je naast elkaar toepassen: ze zijn complementair aan elkaar. 
Binnen het  toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid  behoort een lokaal bestuur tot de doelgroep “Lokale besturen (LB)”.

Het lokaal bestuur heeft een wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger

Een lokaal bestuur heeft in principe één of meerdere wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn personen die het lokaal bestuur juridisch vertegenwoordigen (bv. burgemeester, secretaris, ...).

Je kan de wettelijke vertegenwoordigers van een lokaal bestuur opzoeken via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Alle personen vermeld onder “Functies” kunnen in principe optreden als wettelijk vertegenwoordiger voor het lokaal bestuur.

Een wettelijke vertegenwoordiger van een lokaal bestuur is automatisch vertegenwoordiger voor het lokaal bestuur. Er moeten dus geen rechten of mandaten worden ingeregeld.

KIOSK schema lokaal bestuur

Het lokaal bestuur wil een per­soon met een werk­re­la­tie als ver­te­gen­woor­di­ger aan­stel­len

  De lokale beheerder van het lokaal bestuur kent het recht “KIOSK Aanvrager” toe aan de persoon (met Belgische eID) die een werkrelatie heeft met het lokaal bestuur.

  1. Informeer bij je organisatie wie de lokale beheerder is voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.
  2. Vraag aan deze lokale beheerder om het recht “KIOSK Aanvrager” toe te kennen aan de werkrelatie.

  Lokale beheerders van een lokaal bestuur vinden op de webpagina 'praktische info voor lokale beheerders' alles over het toevoegen van een werkrelatie en over het toekennen van rechten.

  Heeft je lokaal bestuur nog geen lokale beheerder aangesteld voor het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid? Dan kan je een lokale beheerder registreren via dit formulier.

  Vragen

  Heb je een vraag over het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid?

  Contacteer de helpdesk

  Webinar

  Op donderdag 25 maart 2021 vond het webinar voor lokale besturen plaats.

  Download de presentatie en bekijk de opname hieronder.