Overslaan en naar de inhoud gaan

Amateurkunstendecreet: cofinanciering voor internationale projecten

Wat

Deze projectsubsidie voor cofinanciering is in het leven geroepen voor de uitvoering van internationale projecten van multinationale instanties of organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Europese subsidieprogramma's, enzovoort.

De projectsubsidie wordt toegekend zolang het project loopt. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de cofinanciering die door de internationale instantie gevraagd wordt, met een maximum van € 10.000 per jaar. Ze wordt beschikbaar gesteld in afstemming met de internationale instantie. Op basis van een evaluatie door die instantie, kan een volgend voorschot of het volledige saldo vrijgemaakt worden.

Voor wie

Amateurkunstenorganisaties en amateurkunstengroepen kunnen een aanvraag voor cofinanciering indienen. Beide moeten het statuut van rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter bezitten en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Cofinanciering voor internationale projecten

Voorwaarden en indiendata