Overslaan en naar de inhoud gaan
Amateurkunstendecreet: internationale reistoelagen Amateurkunstendecreet: internationale reistoelagen

Amateurkunstendecreet: internationale reistoelagen

Func­ties en cri­te­ria

Deze subsidie is voor amateurkunstgroepen (met rechtspersoonlijkheid en niet-commercieel karakter), individuele amateurkunstenaars.

Je moet gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en actief zijn op het vlak van amateurkunsten.

De subsidie komt tussen in de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling - beperkt tot de vervoerskosten naar het buitenland en terug. Onkosten ter plaatse worden niet terugbetaald - een rondreis in het buitenland evenmin.

Hoe en wan­neer aan­vra­gen

Dien je aanvraag in via KIOSK.

De indiendata zijn afhankelijk van je vertrekdatum naar het buitenland:

Vertrekdatum Indienen voor Beslissing minister
januari, februari, maart, april 15 oktober van het jaar vooraf 30 november van het jaar vooraf
mei, juni, juli, augustus 15 februari 31 maart
september, oktober, november, december 15 juni 31 juli

 

Er staat geen beperking op het maximaal toe te kennen  bedrag. De Vlaamse overheid verwacht wel dat je zelf ook inspanningen levert om inkomsten binnen te halen. De internationale reistoelage is een stimuleringsmaatregel en dient niet om de volledige reiskosten te subsidiëren.  Bij gebruik van je eigen wagen, worden de onkosten berekend aan de hand van een kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid - met uitzondering van de regels voor carpoolen.

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

De administratie evalueert je aanvraag en houdt daarbij rekening met deze kwaliteitscriteria

  • Het belang van je deelname aan het project of de bijdrage die je deelname biedt aan de internationale uitstraling van de Vlaamse amateurkunsten;
  • de internationale uitstraling van het buitenlandse project;
  • de mogelijkheden tot ontmoeting van en uitwisseling met andere deelnemers, experten en professionele kunstenaars;
  • de ecologische voetafdruk van je vervoersmiddel;
  • en de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag - op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie.

Na toe­ken­ning

Ten laatste een maand na je terugkeer, dien je de bewijsstukken in via KIOSK. Na controle van die bewijsstukken, betalen we het resterende saldo uit. 

Vra­gen

Heb je vragen over subsidies voor internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project?  Contacteer een medewerker van het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

Bij Jelle Van Opstal kan je rond beide kwesties terecht.