Overslaan en naar de inhoud gaan

Presentation of a field study on international cultural policy

Nederlandse versie onderaan
A number of social trends and disruptive events - such as digital transformation, corona pandemic and geopolitical conflicts - make us look differently at how and why we work internationally in the cultural sector. There is a need for greater visibility for the sector and sustainable working models for the future. A field study on international cultural policy gave us insights to meet those challenges. On May 15th, together with IDEA Consult, we would like to present them to you.
------------------------
Een aantal maatschappelijke trends en ontwrichtende gebeurtenissen – denk aan de digitale transformatie, coronapandemie en geopolitieke conflicten – doen ons anders kijken naar hoe en waarom we internationaal werken in de cultuursector. Zo is er nood aan meer zichtbaarheid voor de sector en duurzame werkmodellen voor de toekomst. Een veldtekening internationaal cultuurbeleid gaf ons inzichten om die uitdagingen aan te gaan. Op 15 mei stellen we ze samen met IDEA Consult graag aan jou voor.

Een groep mensen staat op een wereldkaart

What / Wat

Working internationally in the cultural sector is a natural and necessary thing for many, because of the artistic and cultural, social and economic benefits involved. At the same time, the way we operate internationally today is under increasing pressure. In a global playing field, competition for resources and attention is increasing.

On the one hand, being visible in a highly competitive landscape is a matter of survival. On the other hand, there is a great need to experiment with new, and more sustainable working models, in the context of rising costs, unfair working conditions, climate challenge and geopolitical conflicts.

How do we look at internationalisation in the cultural sector today? How do we work on more sustainable working models for the future, for policy and practice? In a webinar, Joris Janssens and Inez Boogaarts of IDEA Consult present the field study and explain the main insights.  

-----------------------------

Internationaal werken in de cultuursector is voor velen een vanzelfsprekendheid en noodzaak, omwille van artistieke en culturele, sociale en economische voordelen die ermee gemoeid zijn. Tegelijk staat de manier waarop we vandaag internationaal actief zijn, onder toenemende druk. In een globaal speelveld neemt de competitie om middelen en aandacht toe.

Enerzijds is zichtbaar zijn in een sterk concurrentieel landschap voor velen een kwestie van overleven. Anderzijds is er een grote nood om te experimenteren met nieuwe, en meer duurzame werkmodellen, in de context van stijgende kosten, onfaire werkomstandigheden, klimaatuitdagingen en geopolitieke conflicten.

Hoe kijken we vandaag naar de internationalisering in de culturele sector? Hoe werken we aan meer duurzame werkmodellen voor de toekomst, voor beleid en praktijk? In een webinar stellen Joris Janssens en Inez Boogaarts van IDEA Consult de veldtekening voor en lichten ze de belangrijkste inzichten toe. 

For whom / Voor wie

Are you an international policymaker or cultural professional and do you work internationally or intend to do so? Then this webinar will be of interest to you.

-----------------------------

Ben je een beleidsmaker of cultuurprofessional en werk je internationaal of heb je plannen om dat te doen? Dan is dit webinar interessant voor jou.

Where and when / Waar en wanneer

  • Wednesday 15th of May 2024 from 10 to 11.30 am.
  • Online via Teams. After registrations close, you will receive a participation link.

The webinar will be recorded. You can rewatch the presentation afterwards or share it with your colleagues.  

Please note that this session will be conducted in English. The webinar in Dutch will take place on April 24th, from 10 to 11.30 a.m.

-----------------------------

  • Woensdag 15 mei 2024 van 10 tot 11.30 uur.
  • Online via Teams. Na de afsluiting van de inschrijvingen bezorgen we je een deelnamelink.

We nemen het webinar ook op. Zo kun je de presentatie achteraf herbekijken of delen met je collega's.  

Let op: deze sessie wordt in het Engels gegeven. Wil je het webinar liever in het Nederlands volgen? Schrijf je dan in voor de sessie op 24 april, van 10 tot 11.30 uur.

Register / Schrijf je in

Participation is free, but advance registration is required. You can register until May 10th at the latest. 
-----------------------------
Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan tot uiterlijk 10 mei.