Overslaan en naar de inhoud gaan

Consulentschap erfgoeddatabanken

Wat

De Vlaamse consulenten registratie bieden ondersteuning aan Vlaamse collectiebeheerders bij het digitaal registreren, beheren en ontsluiten van erfgoedcollecties. De focus ligt daarbij op objectencollecties beheerd door door zowel professionelen als vrijwilligers.

Elke vereniging of organisatie die een erfgoedcollectie bezit of beheert, kan contact opnemen met de consulenten. Ze werken nauw samen met de erfgoedcellen en met tal van organisaties zoals FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), de Vlaamse expertisecentra (o.a. PARCUM, Histories), MonumentenwachtArchiefbank Vlaanderen, ... 

Ze baseren zich hierbij op internationale standaarden (SPECTRUM) en dragen actief bij tot de verrijking van internationale gestructureerde bronnen (AAT, RKDartists…). De consulenten registratie coördineren het Invulboek Objecten, een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Ze werken hiervoor samen met Meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Op die manier werken de consulenten registratie mee aan kwalitatieve, vindbare en uitwisselbare erfgoeddata.

Begeleiding en vorming

Samen met de lokale besturen en collectiebeheerders wordt bekeken welk soort ondersteuning nodig is. Er is een vormingsaanbod, maar ook begeleiding op maat is mogelijk.

De basiscursus 'informatiebeheer voor erfgoedcollecties' is een driedaagse cursus die jaarlijks wordt georganiseerd. De cursus helpt medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen op weg om een erfgoedcollectie en de daarmee verbonden contextuele informatie te registreren, beter te benutten en in te zetten voor het behoud, het beheer en de ontsluiting ervan. Tijdens deze cursus leer je niet met een specifiek softwarepakket werken. De informatie is wel toepasbaar in alle collectiebeheersystemen. De focus van de cursus ligt op objectencollecties, niet op archief- en bibliotheekcollecties.

Daarnaast organiseren de consulenten registratie regelmatig opleidingen voor specifieke doelgroepen, in samenwerking met relevante erfgoedpartners. Samen met de applicatiebeheerders van de erfgoeddatabanken organiseren ze opleidingen om met de aangeboden softwarepakketten te leren werken. Raadpleeg de agendapagina van PARCUM om op de hoogte te blijven van opleidingen voor kerkfabrieken.

Instrumenten

De consulenten stimuleren het gebruik van de volgende instrumenten:

  • Erfgoedwijzer.be, een portaalwebsite die onder meer inzicht biedt in informatie- en collectiebeheer;
  • de Uitleendienst Erfgoed, die materiaal uitleent aan organisaties uit de cultureel-erfgoedsector om hen te ondersteunen bij het beheer van hun erfgoedcollectie.

Nog vragen?

Heb je een ondersteuningsvraag? Neem dan contact op met de consulenten registratie via erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.