Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning van Vlaamse Gebarentaal

De vraag om erkenning van Vlaamse Gebarentaal kent een lange voorgeschiedenis en werd voor het eerst gevraagd in de resolutie van het Vlaams Parlement 'betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap' in 1999.

Het geheel kwam echter in een stroomversnelling door het verzoekschrift van het Doof Actie Front (DAF) in 2004-2005. DAF maakte gebruik van het petitierecht en overhandigde in januari 2005 71.330 handtekeningen aan het Vlaams Parlement. Het was de meest succesvolle petitie die op dat moment ooit was afgegeven. Er volgde een hoorzitting om de leden van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media te informeren, en rond dezelfde tijd werd gestart met de uitwerking van een voorstel van decreet in overleg met Helga Stevens (N-VA), Fevlado, DAF en het VGTC (Vlaams GebarentaalCentrum).

Op 26 april 2006 keurde het Vlaams Parlement unaniem het voorstel van decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal goed. Die datum geldt als de 'verjaardag' van de erkenning van VGT en wordt nog elk jaar gevierd door de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap.

Het decreet voorziet in 4 belangrijke bepalingen:

  1. een symbolische erkenning van VGT als taal van dove en horende Vlaamse gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  2. de oprichting van een adviescommissie met een beleidsadviserende functie;
  3. de erkenning van een vereniging als kennis- en expertisecentrum omtrent VGT;
  4. de jaarlijkse subsidiëring van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van VGT.