Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

4,4 miljoen euro voor beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet

De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. De minister besliste om 130 beursaanvragen en 94 projectaanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 4.401.054,14 euro.

De oproep voor deze ronde werd omwille van budgettaire redenen uitzonderlijk uitgesteld tot 15 mei en stond enkel open voor kortlopende beurzen en projecten met een looptijd van maximum 1 jaar die starten in de periode september-december 2020.

Voor deze tweede ronde werden 721 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 130 beursaanvragen en 94 projectaanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 4.401.054,14 euro waarvan:

  • 130 kortlopende beurzen: 1.195.000 euro
  • 49 projecten van individuele kunstenaars: 1.323.827,76 euro
  • 45 projecten van organisaties: 1.882.226,38 euro

Beoordeling

523 aanvragen kregen een positief advies (Zeer Goed / Goed / Voldoende); 252 aanvragen werden door de 46 beoordelingscommissies zeer goed bevonden, samen goed voor 5.244.084,2 euro. Alle projecten ontvangen een subsidie voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, tot en met rang 5.

Toegekende projectsubsidies en beurzen

Voor zijn beslissing over de tweede ronde 2020 ging de minister uit van de volgende principes: 30% van het beschikbare budget te besteden aan beurzen, om zo in het bijzonder de individuele kunstenaar te steunen, en de adviezen en rankings van de beoordelingscommissies te volgen.

Volgende projecten en beurzen ontvangen een subsidie: alle beurzen, voor zover zij als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld, en alle projecten, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, tot en met rang 5, waarbij de rang mee het subsidiebedrag bepaalt: projecten met rang 1-2 krijgen het geadviseerde bedrag toegekend, projecten met rang 3-4 95% van het bedrag en projecten met rang 5 90% van het bedrag.

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2020 voor kortlopende en meerjarige beurzen en projecten die starten in de eerste jaarhelft 2021. Lees meer over de subsidies binnen het Kunstendecreet.