Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Minister stelt geactualiseerde beleidsvisie immaterieel erfgoed voor

Tijdens het evenement ‘Leve immaterieel erfgoed!’ op 28 mei 2022 presenteerde de Vlaamse minister van Cultuur zijn geactualiseerde beleidsvisie ‘Het Vlaamse beleid voor het borgen van immaterieel erfgoed’. De beleidsvisie schetst het kader waarbinnen het beleid de komende jaren vorm zal krijgen. Ook de huidige en toekomstige uitdagingen zullen binnen dat kader aangepakt worden.

collage van immaterieel-erfgoedpraktijken

De oorspronkelijke visienota ‘Een beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen’ dateert van 2010 en verdiende een update.

In 2021 en 2022 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media daarom een actualiseringstraject. Heel wat experten uit de cultureel-erfgoedsector deelden hun inzichten en ook verschillende erfgoedgemeenschappen en -beoefenaars werden geïnterviewd. Gelijktijdig liep in 2021 het rapportagetraject voor Unesco. Beide trajecten vormden de basis voor de geactualiseerde visietekst. 

Het Vlaamse beleid voor het borgen van immaterieel erfgoed

Lees meer over de geactualiseerde beleidsvisie