Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuw Bovenlokaalcultuurdecreet stimuleert cultuurwerking en participatie

Op 8 maart 2024 bekrachtigde de Vlaamse Regering het nieuwe Bovenlokaalcultuurdecreet. Met dat nieuwe decreet wil de Vlaamse overheid een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uitbouwen en stimuleren en de vrijetijdsparticipatie bevorderen.

Het nieuwe decreet optimaliseert het decreet Bovenlokaal Cultuurdecreet van 2018, maar neemt ook subsidielijnen over van het Participatiedecreet en het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Samenwerken

Vijf krachtlijnen

Het decreet gaat daarbij uit van vijf krachtlijnen of principes:

 1. culturele sectoren en disciplines die een bovenlokale meerwaarde bieden, ondersteunen en stimuleren tot transversaal samenwerken;
 2. het verbindende karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau erkennen en versterken;
 3. aandacht hebben voor regionale verschillen;
 4. in het kader van bovenlokaal cultuurwerk, samenwerkingen met andere beleidsvelden in een cultureel ecosysteem stimuleren;
 5. aandacht hebben voor innovatie en vernieuwende voorbeeldwerkingen. 

Acht subsidie-instrumenten

Om de doelstellingen te realiseren voorziet dit decreet acht subsidie-instrumenten:

 1. projectsubsidies voor kleine bovenlokale cultuurprojecten;
 2. projectsubsidies voor grote, transversale bovenlokale cultuurprojecten;
 3. werkingssubsidies voor een steunpunt voor bovenlokale cultuur;
 4. werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor een bovenlokale cultuurwerking;
 5. werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie;
 6. werkingssubsidies voor gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad om een gemeentelijk Nederlandstalig cultuurbeleid te voeren;
 7. werkingssubsidies voor gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad om een gemeentelijke, Nederlandstalige openbare bibliotheek te organiseren;
 8. werkingssubsidies voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een kwaliteitsvol en duurzaam bovenlokaal cultuurbeleid in Brussel te stimuleren en om een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie te organiseren.

De concrete uitwerking, timing en procedures van onder andere de aanvragen, de beslissing, de berekening van de subsidies, de verantwoording en het toezicht zullen worden opgenomen in het uitvoeringsbesluit

Bovenlokaalcultuurdecreet van 8 maart 2024

Lees meer over het nieuwe decreet