Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Bedoeling van de twee actieplannen is om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en de beleidsmatige aandacht voor het thema te versterken. De Vlaamse Regering maakt hiervoor in totaal 215.000 euro vrij.

4 personen werken samen rond een tafel

Actieplan voor de cultuursector

Het actieplan voor de cultuursector wordt gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De scope van dit actieplan is verbreed ten opzichte van het vorige plan en kreeg vorm via een participatief proces met de steunpunten, belangenbehartigers, en sociale fondsen uit het circusveld, de cultureel-erfgoedsector, de literatuursector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de professionele en de amateurkunstensector. Het streefdoel is om de volledige sector even sterk te maken in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Preventie en herstel centraal

Dit actieplan blijft inzetten op preventie en herstel via drie speerpunten:  

 1. kennisdeling en sensibilisering;  
 2. procedures en aanspreekpunten; 
 3. herstel en reactie.  

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, flexwerkers, freelancers, en individuele beoefenaars. 

Actieplan voor de media- en filmsector

Het actieplan voor de media- en filmsector wordt getrokken door mediarte, het sociale fonds voor de audiovisuele en mediasector. Om de nodige cultuuromslag te bewerkstelligen, zet het actieplan in op vijf prioritaire doelstellingen:  

 1. een gerichte, sectorale aanpak van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag; 
 2. een performante monitoring van grensoverschrijdend gedrag; 
 3. beleidsondersteuning en informatiedeling; 
 4. versterking van medewerkers in de media- en filmsector; 
 5. inzetten op vertrouwenspersonen. 

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine ondernemingen en kwetsbare profielen zoals tijdelijke medewerkers, stagiairs, freelancers, en minderjarigen. 

Samenwerking cultuur- en mediasector

Uit de evaluaties van 2023 bleek dat een gerichte aanpak van grensoverschrijdend gedrag, afgestemd op de specifieke context en noden van elke sector, de meest effectieve aanpak is. Vandaar de keuze voor twee sectorspecifieke actieplannen. Toch blijft samenwerking tussen de culturele, audiovisuele en mediasectoren een meerwaarde in dit verhaal. Bovendien Ook wordt de filmsector net zoals de andere audiovisuele sectoren opgevolgd via het actieplan voor de media- en filmsector. Beide beleidsvelden zullen sterk samenwerken voor de audiovisuele sector en daarnaast inzetten op enkele gezamenlijke prioriteiten:  

 • de samenwerking met hulplijnen en meldpunten; 
 • de ondersteuning van vertrouwenspersonen; 
 • omstaanders en leidinggevenden; 
 • intimiteitscoördinatie; 
 • expertise- en kennisdeling over de sectorgrenzen heen. 

Integriteit en grensoverschrijdend gedrag

Lees meer over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

Fysieke, psychische en seksuele integriteit