Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

De subsidiëring van de circussector wordt geregeld op basis van het Circusdecreet.

Circusdecreet van 1 maart 2019

Het nieuwe decreet is een grote stap vooruit voor een sterk groeiend Vlaams circusveld. Opvallend in het nieuwe subsidiekader zijn de mogelijkheden tot structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen, circusgezelschappen en circusateliers. Er blijft een werkingssubsidie voorzien voor een circuscentrum, met daaraan gekoppelde kerntaken ter ondersteuning van het circusveld. Het nieuwe decreet voorziet ook projectmatige ondersteuning voor creatie en spreiding, festivals, internationale reiskosten en ontwikkeling. Een dossier indienen op basis van het nieuwe decreet kan voor het eerst in 2020, voor projecten en initiatieven die starten vanaf 2021 en voor de structurele subsidies 2021-2024.

Circusdecreet van 21 november 2008

Op basis van dit decreet kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. Het decreet is wel nog van toepassing voor de verantwoording van de subsidies die op basis van dit decreet werden toegekend.