Overslaan en naar de inhoud gaan

Ron­de­ta­fel­ge­sprek­ken cul­tuur­edu­ca­tie

Op 18 en 25 februari 2019 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media rondetafelgesprekken cultuureducatie.  

Het departement legde zijn oor te luisteren bij cultuur-, jeugd- en mediaorganisaties die kunst- en cultuureducatie, cultureel leren of cultuurparticipatie als kern of speerpunt van hun werking hebben.  

Tijdens de afgelopen legislatuur wijzigden immers de beleidsinstrumenten (decreten, reglementen …), de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus en de relatie tussen die bestuursniveaus en de deelsectoren. Ook het Departement Cultuur, Jeugd, Media reorganiseerde zich. Dit alles had een impact op de werkzaamheden rond cultuureducatie, zowel op het terrein als bij de beleidsmakers.

Terugblik

Samenvatting cultuureducatie en scholen/onderwijs

Educatieve diensten van cultuurhuizen en cultuureducatieve organisaties hechten veel belang aan de samenwerking met scholen. Kinderen en jongeren moeten volgens hen geconfronteerd worden met kunst/kunstenaars en cultuur/cultuurwerkers. De school blijkt de enige plek waar alle kinderen en jongeren zonder onderscheid in aanraking komen met kunst en cultuur. 

Hoewel het onderwijs veel interesse heeft voor het aanbod van de cultuursector blijkt de samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Daarvoor worden uiteenlopende redenen opgegeven: kunstenaars/cultuurwerkers die voor scholen willen werken zijn niet makkelijk te vinden, cultuurorganisaties beschikken niet over voldoende middelen en personeel om alle scholen (op maat) te bedienen. Een goede samenwerking vraagt om wederzijdse openheid.

Suggesties voor een oplossing:

  1. Laat leerkrachten in wording tijdens hun opleiding kennismaken met de diversiteit van het cultuuraanbod.
  2. Geef cultuureducatieve organisaties extra middelen zodat ze een rol kunnen opnemen in de opleiding/de bijscholing van leerkrachten.
  3. Moedig scholen aan om cultuurmomenten in te plannen.
  4. Zorg voor ruimte voor experiment.
  5. Geef scholen die inzetten op cultuureducatie een label.