Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

Beroepsorganisaties audiovisuele sector

 
Producenten

De Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten (VOFTP) heeft als doel het bevorderen van de economische en commerciële belangen van de Vlaamse onafhankelijke film-en televisieproducenten.  VOFTP vertegenwoordigt een breed scala aan Vlaamse productiehuizen die zich toeleggen op het produceren van uiteenlopende genres (fictie, entertainment, documentaires, animatie, enzovoort). De organisatie is de representatieve spreekbuis voor de belangen van de Vlaamse onafhankelijke televisie- en filmproductiesector naar omroepen, pers, stakeholders in de ruime mediasector, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties/bedrijven, adviesorganen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Flanders Doc is het platform voor de documentaire sector in Vlaanderen. De organisatie wil de verschillende spelers samenbrengen en een platform creëren waar informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Doel: de documentaire sector een stem geven, en daarmee bijdragen tot een gunstiger klimaat, waarin méér films gemaakt kunnen worden, die beter gefinancierd zijn, en door méér mensen kunnen worden bekeken.

 
Scenaristen

De Scenaristengilde is de beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen. De organisatie komt op voor de rechten van de scenarist, organiseert workshops, lezingen en debatten en evenementen waarop scenaristen elkaar kunnen ontmoeten.  Daarnaast is ze een spreekbuis bij onderhandelingen met allerlei instanties en fondsen. 

 
Regisseurs

De Unie Van Regisseurs  is de beroepsvereniging voor onafhankelijke, professioneel actieve film- en televisieregisseurs van fictie, documentaire en animatie uit Vlaanderen en Brussel. De organisatie heeft als doel professionele regisseurs te verenigen, te informeren, te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen in de audiovisuele sector en op beleidsvlak.

 
Acteurs

De Acteursgilde is de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs. De organisatie focust in de eerste plaats op de audiovisuele sector, maar laat ook in de podiumsector haar stem laten horen wanneer nodig. De Acteursgilde is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en overheid, in het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit, de toekomst van het medialandschap, enzovoort.

 
Cinematografen

The Belgian Society Of Cinematographers (SBC) vertegenwoordigt de belangen van de cameraregisseurs in België. De SCB heeft als doel het werk van cameraregisseurs te promoten, deel te nemen aan sectoroverleg en de erkenning van de cameraregisseur als auteur van het cinematografische beeld te beschermen.

 
Publiekswerking

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) is de beroepsorganisatie van de uitbaters van bioscoopzalen in België. Ze groepeert 167 Belgische bioscoopzalen in al hun diversiteit: middelgrote (inter-)nationale groepen, kleine exploitatie en arthouses. De belangrijkste  opdracht van de FCB  is het geheel van de bioscoopzalen te vertegenwoordigen bij alle mogelijke partijen.

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 200 leden die zich toeleggen op de creatie, de productie, de spreiding, ondersteuning van of die bijdragen tot de participatie aan kunst zijn verenigd in oKo. 

De Vereniging Van Filmdistributeurs Van België (VFDB) behartigt onder de koepel van de Belgian Entertainment Association (BEA) de belangen van de filmdistributiesector in België. BEA treedt op voor alle entertainmentsectoren (muziek, film en gaming) waar sprake is van overkoepelende belangen.

 
Facilitaire Bedrijven

De Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven (VOTF) is de beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven. Ze verenigt bedrijven en freelancers binnen de audiovisuele sector. Ze wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.