Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Lokaal Cultuurbeleid

Sinds 1 januari 2016 zijn de middelen voor het lokaal cultuurbeleid voor de Vlaamse gemeenten - net als die voor jeugd-, sport- en flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding - geïntegreerd in het Gemeentefonds en niet langer geoormerkt. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn weggevallen. Sinds 2018 zijn de middelen voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand ook geïntegreerd in het Gemeentefonds en dus ook niet meer geoormerkt.

De verantwoordelijkheid voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid ligt sinds 2016 volledig bij de gemeentebesturen. De Vlaamse overheid had tot dan toe een aansturende en controlerende rol maar zal nu meer ondersteunend en stimulerend optreden.

Decreet Lokaal Cultuurbeleid

Voor de gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijft het decreet Lokaal cultuurbeleid van kracht. Ook de bepalingen voor organisaties met een specifieke opdracht werden niet gewijzigd. De ondersteuning van intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en de communicatie liep tot en met 2019 en krijgt sinds 2020 een vervolg in het bovenlokaal cultuurdecreet.