Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationale orden

Wat

Het departement speelt een rol bij de toekenning van eervolle onderscheidingen aan 'buitenstaanders' (niet-ambtenaren).

Het gaat om een toepassing van federale regelgeving, waar bij het departement een aanvraagformulier ter beschikking stelt, de ontvankelijkheid van de aanvragen controleert en de oorkonde aan de aanvragers bezorgt.

Opgelet: de rest van de procedure zit bij de federale overheid (zie verder).

Wie komt in aanmerking

Je kunt een onderscheiding aanvragen voor verenigingen of personen die jarenlang actief zijn in de brede culturele en vrijetijdssector, zoals muziek-, zang- en toneelverenigingen.

Bekijk de voorwaarden in het reglement Onderscheiding in de Nationale Orden.

Hoe aanvragen

Het ingevuld aanvraagformulier moet je aan de stad of gemeente bezorgen. Zij voegen aan het aanvraagformulier een blanco uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) toe dat minstens een jaar geldig moet zijn en laten dit dateren, met het advies, stempel en handtekening van de burgemeester.

Aan welke stad of gemeente moet je het formulier bezorgen?

  • oorkonde voor personen: burgemeester van de stad of gemeente waar de persoon gedomicilieerd is;
  • oorkonde voor verenigingen: burgemeester van de stad of gemeente waar de vereniging gevestigd is.

Verdere procedure

De stad of gemeente stuurt het aanvraagdossier daarna door naar de diensten van de Provinciegouverneur. Zij laten dit dateren en bezorgen dit met het advies, de stempel en handtekening van de Provinciegouverneur op hun beurt aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Van zodra we de oorkonde(n) van de federale overheid hebben ontvangen worden deze aangetekend opgestuurd naar de contactpersoon/aanvrager.

Team Dossierbeheer
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 78