Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

Toezicht

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft als missie de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen in verband met de mediaregelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

Een globaal overzicht van radio, tv en netwerken vind je op de website van de VRM.

Beroepsverenigingen en steunpunten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is de beroepsvereniging die de professionele, sociale en intellectuele belangen van de Vlaamse beroepsjournalisten behartigt.

De Raad voor de Journalistiek vervult een belangrijke rol inzake zelfregulering in de media. De Raad is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Vlaamse mediasector, waar alle uitgevers en omroepen in verenigd zijn.

De Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten (VOFTP) is de beroepsvereniging van de Vlaamse onafhankelijke televisie- en filmproductiesector en de representatieve spreekbuis naar omroepen, pers, stakeholders in de ruime mediasector, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties/bedrijven, adviesorganen en werkgevers- en werknemersorganisaties

De Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven (VOTF) is de beroepsvereniging van Vlaamse audiovisuele facilitaire bedrijven. Ze verenigt bedrijven en freelancers binnen de audiovisuele sector. Ze wil haar krachten bundelen en haar standpunten verdedigen bij de besluitvorming rond de mediasector in zijn ruimste betekenis.

De Flemish Games Association (FLEGA) is de federatie van Vlaamse gameontwikkelaars en andere bedrijven of organisaties actief in de gamesector. FLEGA verdedigt proactief de belangen van zijn leden en ondersteunt de lokale gamesector met advies en promotie. Daarnaast adviseert FLEGA zijn leden en moedigt hen aan om informatie en kennis te delen.

Kenniscentra

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid – of Mediawijs – ondersteunt organisaties die werken rond digitale en mediawijsheid. Dat doet Mediawijs door kennisopbouw en -deling bij die organisaties te stimuleren, praktijkondersteuning te bieden en te werken aan praktijkontwikkeling. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het kenniscentrum digitaal en mediawijs gedrag bij de burger.

Sinds 1 januari 2023 staat het Kenniscentrum Mediaonderzoek, Mediapunt, in voor kenniswerving en onderzoek in functie van het mediabeleid. Mediapunt is een consortium van de Vrije Universiteit Brussel samen met de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Het Kenniscentrum Mediaonderzoek zal de resultaten van het vele onderzoek dat in Vlaanderen gebeurt op vlak van media, mediagebruik en mediaparticipatie verzamelen en verder analyseren. Zo kan het belangrijke trends vaststellen met aandacht voor beleidsimplicaties. Het Kenniscentrum zal daarnaast natuurlijk ook instaan voor eigen onderzoek en data-analyse. Dit omvat analyses van gedetailleerde data over het mediagebruik in Vlaanderen en ook vraaggericht beleidsrelevant onderzoek.

Fondsen en subsidies

Het Fonds Pascal Decroos speelde de voorbije jaren een essentiële rol om de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen uit te bouwen en ervoor te zorgen dat journalisten werk kunnen verrichten dat zij zonder deze steun onmogelijk hadden kunnen realiseren. Het Fonds werkt binnen de koepel van journalismfund.eu, actief op Europees niveau om kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek te promoten.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is het geïntegreerde beleidsinstrument van de Vlaamse Gemeenschap voor de onafhankelijke, professionele Vlaamse audiovisuele sector. Het VAF staat in voor het beheer van het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds.

Creative Europe is het zevenjarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.