Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

440.000 euro voor projecten talentontwikkeling in de amateurkunsten

De Vlaamse minister van Cultuur kent 440.000 euro toe aan 87 projecten die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen.

Afgelopen zomer lanceerde de minister een nieuwe projectsubsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotie- of publiekswerking. Daarnaast wil de minister met deze ondersteuning ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector stimuleren.

147 ontvankelijke aanvragen

Aanvragers hadden tot 15 september de tijd om hun dossier in te dienen voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 januari 2022. 147 aanvragers dienden een ontvankelijke aanvraag in. De administratie beoordeelde de dossiers aan de hand van de subsidiecriteria uit het reglement en formuleerde een advies aan de minister.

Op basis van dat advies besliste de minister 87 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 440.179 euro

Amateurkunstenaars - dans en zang

Diverse waaier aan projecten

Dat de nood aan talentontwikkeling overal aanwezig is, blijkt uit de mooie provinciale spreiding van de goedgekeurde projecten. Opvallend is het grote aantal muzikanten, muziekgroepen en -verenigingen die een aanvraag indienden.

Van de 87 goedgekeurde projecten situeren er zich 57 binnen de brede discipline muziek. Het gaat om pop- en rockgroepen, koren, fanfares, harmonieën en individuele muzikanten. De overige disciplines (theater, schrijven/woord, beeldende kunsten, fotografie en film) zijn ongeveer gelijkwaardig vertegenwoordigd in de geselecteerde projecten. Uitzondering vormen dans en circus, die zowel bij de aanvragen als bij de goedgekeurde projecten maar in beperkte mate aan bod komen.

Overzicht projecten en subsidiebedragen

Volgende ronde

Volgens het reglement is er één indienronde per jaar voorzien, met als deadline 15 september. Omdat het om een experimenteel reglement gaat, vindt de minister het belangrijk om de eerste ronde grondig te evalueren. Daarbij zal ook de vraag van de sector om extra rondes in te lassen, verder onderzocht worden. 

Projecten talentontwikkeling amateurkunsten

Meer info over deze subsidielijn