Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Onderzoek naar de waarde van het jeugdwerk afgerond

Verbondenheid, plezier en vrijheid zijn de centrale waarden die de kinderen en jongeren uit dit onderzoek het vaakst ervaren in het jeugdwerk. Daarnaast komen ook zelfontplooiing, respect, veiligheid, erkenning en bekwaamheid naar boven. Opvallend is dat we dezelfde waarden in verschillende jeugdwerkvormen zien verschijnen.

Welke waarde geven kinderen en jongeren aan het jeugdwerk? Hoe beleven kinderen en jongeren jeugdwerk? Wat ervaren kinderen en jongeren als waardevol? Het onderzoek ‘Op zoek naar de waarde van het jeugdwerk’ van de AP Hogeschool biedt een voorzichtig antwoord op die vragen.

De 8 waarden van het jeugdwerk

Wat vinden kinderen en jongeren zelf waardevol?

Het ‘Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk' daagt het jeugdwerk en het jeugdbeleid uit om van het jeugdwerk een plek te maken waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand.

Maar wat vinden kinderen en jongeren zelf waardevol aan jeugdwerk, hoe beleven ze jeugdwerk? Om dat te weten te komen schreven we een onderzoeksopdracht uit over de waarde van het jeugdwerk. De opdracht ging naar het iSOS Kenniscentrum van de AP Hogeschool, dat het onderzoek in 2020 en 2021 uitvoerde. 

Hoe verliep het onderzoek?

De onderzoekers startten met een uitgebreide studie van de Vlaamse en Europese literatuur over de waarde van jeugdwerk voor  deelnemers, vanuit verschillende perspectieven. 

Kinderen en jongeren komen zelf aan het woord in het tweede deel van het onderzoek. Zes jeugdwerkorganisaties, zowel vrijwilligers als professionals, gingen het gesprek aan met de kinderen en jongeren in hun eigen organisatie:

  • Bazart Leuven: een kunstjeugdbeweging die actief is in tien Vlaamse steden;
  • Bazzz: een jeugdorganisatie die ontstaan is uit de behoeften van jongeren met een migratieachtergrond;
  • City Pirates: een voetbalclub met sociale insteek;
  • Groep Intro: een vrijetijdsorganisatie met specifieke aandacht voor mensen uit kansengroepen;
  • KLJ Wiekevorst: een afdeling van een landelijke jeugdbeweging;
  • Oranje: een vrijetijdscentrum voor mensen met en zonder een beperking. De speelpleinwerking werd bij het onderzoek betrokken.

Daarna gingen ze samen met de onderzoekers aan de slag met die verhalen: ze analyseerden ze en vulden ze aan vanuit hun eigen rijke praktijkervaring. Het onderzoek draagt op die manier bij aan twee belangrijke aspecten. Het vertaalt enerzijds de stem van kinderen en jongeren naar het ruimere jeugdwerkveld en het beleid. Anderzijds biedt het onderzoek een mogelijke inspiratie voor het versterken en afstemmen van jeugdwerk en jeugdwerkbeleid.

In het laatste deel formuleren de onderzoekers conclusies en trekken ze de discussie open: wat hebben we geleerd, wat valt er nog te leren? Afsluitend komen een aantal aanbevelingen voor stakeholders in het jeugdwerk aan bod. 

Vragen

Wil je meer info over dit onderzoek of de resultaten ervan? Neem contact op met