Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering bekrachtigt nieuw Amateurkunstendecreet

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Amateurkunstendecreet bekrachtigd. Daarmee komt een einde aan het traject voor de ontwikkeling van een geactualiseerd amateurkunstenbeleid, dat van start ging in 2021. Het nieuwe decreet focust op talentontwikkeling en internationale uitwisseling en treedt in werking vanaf 1 januari 2025.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Vlamingen ouder dan 14 jaar amateurkunsten beoefent. Het decreet dat deze groeiende, diverse sector ondersteunt, dateert echter van 22 december 2000 en was toe aan een actualisering. Het nieuwe decreet moet de tendensen en noden die vandaag leven bij het steeds groeiende aantal amateurkunstenaars, -groepen en –organisaties beter capteren. Voor de totstandkoming van het decreet ging het Departement Cultuur, Jeugd en Media onder meer in overleg met de 9 koepelorganisaties voor amateurkunsten en De Federatie.

pianist speelt terwijl mensen swingen

Focus op talentontwikkeling

Het nieuwe Amateurkunstendecreet wil de bloei van een kwaliteitsvol, dynamisch en divers amateurkunstenlandschap stimuleren en zet daarom in op de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunsten. Talentontwikkeling loopt als een rode draad doorheen de uitwerking (opdrachten, voorwaarden, criteria,..) van de verschillende subsidie-instrumenten.

Een andere drijfveer voor talentontwikkeling is internationale uitwisseling. Door meer kansen te geven om naar het buitenland te gaan, zet dit decreet kracht bij aan de internationale uitstraling en zichtbaarheid van de Vlaamse amateurkunsten.

Diverse vormen van ondersteuning

Het nieuwe decreet voorziet vijf subsidie-instrumenten:

  • werkingssubsidies voor koepelorganisaties voor amateurkunsten;
  • meerjarige subsidies voor amateurkunstengroepen met hoge artistieke ambities;
  • tussenkomsten voor deelname aan buitenlandse initiatieven;
  • subsidies voor internationale projecten;
  • erkenning van en tussenkomsten voor Internationale Ambassadeurs Amateurkunsten.

Eerste subsidierondes in 2025

De concrete uitwerking, timing en procedures van de aanvragen, de beslissing, de berekening van de subsidies, de verantwoording en het toezicht worden opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Na goedkeuring van de Vlaamse Regering, zullen we hierover communiceren. De eerste subsidierondes worden georganiseerd vanaf 2025.