Overslaan en naar de inhoud gaan

SARC

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

De SARC maakt organisatorisch deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Structuur

Binnen de structuur van de SARC is er een algemene raad, een vast bureau en vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport en een sectorraad Media. Ze kunnen daarvoor rekenen op de ondersteuning van een professioneel secretariaat.