Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwerking van gegevens

5 x 5 vuist­re­gels voor da­ta­ver­wer­king

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil een ruimer kader bieden voor het verwerken, gebruiken en verder beschikbaar stellen van gegevens die niet privacy- of concurrentiegevoelig zijn. Bedoeling is dat samenwerking en cocreatie met en door externe gebruikers (zoals bovenbouwactoren) op basis van die gegevens binnen dat kader kan verlopen.

Het kader bestaat uit algemene richtinggevende principes die we willen toepassen in de volgende situaties:

  • bij het afsluiten van overeenkomsten met externe partijen die data aanleveren die we kunnen gebruiken voor de behandeling van SEVA-dossiers (dat zijn dossiers voor subsidies, erkenningen vergunningen en attesteringen). 
  • bij het opvolgen van beleid en evoluties in de sectoren, samen met bovenbouwactoren.

De principes gelden specifiek voor gegevens die het departement zelf verwerkt. Ze zijn samen te vatten in 5 x 5 vuistregels voor dataverwerking.

Dienstverlening

Performante dienstverlening

1. Informeer tijdig, gericht en correct 

2. Bouw een uniek virtueel loket uit

3. Streef gebruiksvriendelijkheid na

4. Streef vereenvoudiging na

5. Kijk naar wie minder makkelijk digitaal communiceert met de overheid

Verwerking van data icoon

Verwerking van data

1. Begrens het doel

2. Beperk de data

3. Respecteer de opslagduur

4. Beveilig alle data

5. Wees transparant

Verzameling data icoon

Verzameling van data

1. Streef kwaliteitsvolle info na

2. Vraag niet wat je al weet

3. Gebruik authentieke bronnen

4. Verzamel data op een best passend gedetailleerd niveau

5. Zorg voor dialoog met de sector over hun kennisnoden

Beheer van data icoon

Beheer van data

1. Zorg voor veilig toegangsbeheer

2. Zorg voor vertrouwelijkheid

3. Maak data technisch uitwisselbaar

4. Maak data inhoudelijk uitwisselbaar

5. Maak info bruikbaar voor hergebruik

Verwerking van gegevens icoon

Ontsluiting en gebruik van data

1. Toon de juiste data aan de juiste personen

2. Beschrijf data zo gedetailleerd mogelijk

3. Laat tijdig weten wanneer de info er is

4. Wees goed bereikbaar voor toelichting

5. Stem af met de betrokken sector

Meer info