Overslaan en naar de inhoud gaan

Amateurkunsten: reglement talentontwikkeling

Wat

De minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit nieuwe instrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 

Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector te stimuleren. De samenwerking met die sectoren kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector.

Voor wie

De projectsubsidie is bedoeld voor

  • individuele amateurkunstenaars: je hebt je woonplaats in Vlaanderen of Brussel;
  • amateurkunstenverengingen: je vereniging of stichting heeft rechtspersoonlijkheid en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel.

Je kunt deze subsidie niet aanvragen als:

  • jouw project al bezig is op het moment van je subsidieaanvraag;
  • jouw project al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid;
  • je als organisatie al een werkingssubsidie ontvangt in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Voorwaarden en indiendata