Overslaan en naar de inhoud gaan

Bovenlokaal Cultuurdecreet: intergemeentelijke samenwerking

Wat

De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. 

Voor wie

Enkel een intergemeentelijke projectvereniging zoals bepaald in art.398 van Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 komt in aanmerking voor deze werkingssubsidie. Op het moment van de aanvraag is de projectvereniging opgericht en voldoet die aan de volgende specifieke voorwaarden: 

  • de vereniging geeft uitvoering aan de opdracht, namelijk samenwerking en netwerking stimuleren; 
  • de vereniging dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar. 

Het beleidsplan bevat een inhoudelijk en financieel plan voor zes jaar en een concrete inhoudelijke en financiële planning voor de eerste drie jaar (2021-2023). 

Na afloop van het derde jaar wordt het beleidsplan verder geactualiseerd in een voortgangsrapport. 
Na afloop van het zesde jaar bezorgt de intergemeentelijke projectvereniging een werkingsverslag.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Voorwaarden en indiendata