Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor de organisatie immaterieel cultureel erfgoed

Wat

Een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor organisaties die immaterieel cultureel erfgoed onderzoeken, verzamelen, inventariseren, promoten, beschikbaar maken en/of de immaterieel-cultureel-erfgoedwerking ondersteunen en stimuleren.

De werkingssubsidie is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van de organisatie.

Om deze werkingssubsidie te kunnen aanvragen moet je organisatie gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor wie?

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie toe aan een organisatie die:

  • de cultureel-erfgoedwerking opnemen voor immaterieel cultureel erfgoed op landelijk niveau;
  • cultureel-erfgoedorganisaties en -gemeenschappen in Vlaanderen begeleiden in de immateriële benadering van cultureel erfgoed.

 Zo willen we organisaties ondersteunen die volgende doelstellingen onderschrijven:

  • opnemen van de functies voor immaterieel cultureel erfgoed;
  • uitbouw en moderatie van een platform dat immaterieel cultureel erfgoed inventariseert en zichtbaar maakt;
  • uitbouw van een cultureel-erfgoedwerking rond de vijf domeinen van immaterieel cultureel erfgoed zoals aangegeven in de UNESCO-conventie van 17 oktober 2003 houdende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed;
  • opbouwen, versterken en coördineren van een breed netwerk van erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel cultureel erfgoed;
  • coördinatie van verschillende actoren die een rol opnemen inzake immaterieel cultureel erfgoed, met bijzondere aandacht voor collectiebeherende organisaties.

Werkingssubsidie voor de organisatie immaterieel cultureel erfgoed

Voorwaarden en indiendata