Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: projectsubsidies kinderen en jongeren met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan een vrijwilligersorganisatie om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De subsidie bedraagt maximum € 5.000. 

Voor wie

Je kan een aanvraag starten wanneer je vrijwilligersorganisatie op het moment van de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

De vrijwilligersorganisatie 

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  • is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
  • is een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Projectsubsidies kinderen en jongeren met een handicap

Voorwaarden en indiendata