Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies kinderen en jongeren met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kent elke vier jaar werkingssubsidies toe aan geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties en het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Als initiatiefnemer kan je ook gesubsidieerd worden als je een brugfunctie hebt, en er met andere woorden voor zorgt dat de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving - om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Je kan ook subsidies aanvragen wanneer je als organisatie een signaalfunctie opneemt en sensibiliseert over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van je eigen praktijkervaring.

Voor wie

Je kan een aanvraag starten wanneer je geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisatie op het moment van indienen:

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod organiseert;
  • een beleidsplan indient voor een periode van vier jaar;
  • beschikt over privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter;
  • en tenminste één beroepskracht met een inhoudelijke taakstelling tewerkstelt.

Werkingssubsidies jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap

Voorwaarden en indiendata