Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet jeugd- en kinderrechten: experimentele projecten

Wat

De Vlaamse overheid verleent subsidies aan verenigingen die experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector opzetten. 

Een experimenteel project speelt in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector. Bovendien is een experimenteel project vernieuwend door methodiek of inhoud.

Op twee niveaus kan een project in aanmerking komen voor een subsidie:

  1. Vlaams niveau

Experimentele projecten in de domeinen van jeugdwerk, informatie en beleidsparticipatie of cultuureducatie van de jeugd zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau.

  1. Bovenlokaal niveau

Sinds het decreet bovenlokaal jeugdwerk is er ook een subsidie voor experimentele projecten in het domein van bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Deze projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau.

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn. Valt het project onder het bovenlokale niveau, kom je ook in aanmerking als feitelijke vereniging, privaatrechtelijke rechtspersoon met niet-commercieel karakter of intergemeentelijke projectvereniging.

Als je project al subsidies van de Vlaamse overheid ontvangt, kan je geen extra subsidiëring voor een experimenteel project ontvangen. Ook projecten van erkende of gesubsidieerde verenigingen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk of het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, komen niet in aanmerking. 

Subsidies voor experimentele jeugdprojecten

Voorwaarden en indiendata