Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar 'digitaal Verenigingsloket' voor lokale besturen

25 oktober 2021

De Vlaamse overheid werkt aan een digitaal verenigingsloket om de dienstverlening van verschillende overheden aan verenigingen te verbeteren. Het V-loket wordt een online toegangspoort voor alle aanvragen, meldingsplichten, attesten… Bovendien krijgt het loket een beveiligde databank waarin gegevens over verenigingen bewaard kunnen worden zodat zij dezelfde informatie niet steeds opnieuw hoeven in te geven wanneer ze met verschillende overheden in contact komen. Daarnaast zal het V-loket overheden helpen om haar dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker te organiseren. Zo wordt overheidsadministratie voor elke vereniging straks een kwestie van enkele klikken. 

Lees hier meer over het project.

Omdat het Verenigingsloket niet succesvol tot stand kan komen zonder nauwe samenwerking met lokale besturen, organiseert het projectteam op 25 oktober 2021 een online webinar dat zich specifiek richt tot lokale besturen (voor verenigingen voorzien we een apart webinar). Tijdens dit webinar worden de volgende onderwerpen aangesneden: 

 •  14 u. - 15 u. 
  • Ambitie en achtergrond van het V-loket  
  • Voorbeeldcases van een vereniging en een gemeente 
  • Doelstellingen van het V-loket 
  • Bouwproces van het V-loket 
  • Hoe kun je zelf bijdragen aan het V-loket via het communityplatform  
 • 15 u. - 15.30 u. 
  • Vragenronde 

Lokale besturen die graag concrete ideeën voorstellen aan het projectteam of feedback willen geven tijdens het bouwproces, kunnen dat binnenkort doen via het communityplatform. Dit platform wordt tijdens het webinar gelanceerd voor alle verenigingen en lokale besturen en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid dit project van nabij te volgen en mee richting te geven. Je kiest zelf hoe nauw je betrokken wil zijn. 

Praktisch

Inschrijven kan uiterlijk tot en met 22 oktober. Deelnemen kan via deze link
Kun je er niet bij zijn? Geen probleem. Na afloop bezorgen we de opname van het webinar via e-mail aan alle ingeschrevenen. 
Heb je technische problemen tijdens het webinar? Neem contact op met Lore De Proost (lore.deproost@vlaanderen.be).

Let op: dit webinar richt zich specifiek tot lokale besturen! We organiseren een apart webinar dat zich richt tot de verenigingen. Meer info.

Statusbericht

Sorry ... Dit formulier is gesloten voor nieuwe inzendingen.