Overslaan en naar de inhoud gaan

Raden en commissies

De kwaliteitsbeoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet gebeurt door commissies van externe deskundigen die per subsidieronde worden samengesteld uit de pool van beoordelaars bovenlokale cultuurwerking. De leden van de pool zijn aangesteld voor hun expertise in één of meer culturele sectoren, functies of disciplines en/of voor hun totaalvisie op het bovenlokale culturele veld. Er werd rekening gehouden met geografische spreiding en diversiteit. De leden zijn aangesteld voor een periode van 5 jaar.

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Een commissie van externe deskundigen beoordeelt elk aanvraagdossier voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. De commissie beoordeelt de kwaliteit van het project, onderzoekt de inhoudelijke en financiële aspecten van de aanvraag en gaat na of ze overeen komen met de voorwaarden van het bovenlokaal cultuurdecreet.

Werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

In 2019 beoordeelde een commissie van externe deskundigen de aanvraagdossiers voor een werkingssubsidie voor  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bovenlokale cultuurwerking voor de periode 2020-2025.

Werkingssubsidies voor een steunpunt

In 2019 beoordeelde een commissie van externe deskundigen het aanvraagdossier voor een werkingssubsidie voor een steunpunt voor bovenlokale cultuur voor de periode 2020-2024.