Overslaan en naar de inhoud gaan

Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

Bovenlokale cultuur Vlaanderen

De bovenlokale cultuurwerking wordt sinds 1 januari 2019 gestuurd door het bovenlokaal cultuurdecreet.

Dit decreet heeft tot doel:

  • een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren;
  • cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.

Focus op verbinding

Verbinding staat centraal in het bovenlokaal cultuurdecreet. Verbinding tussen culturele sectoren en disciplines zoals kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten. Maar ook verbinding tussen het lokale en het Vlaamse niveau.

Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd.

3 subsidielijnen

Het decreet voorziet 3 subsidielijnen:

Interessante documenten

Vragen

Heb je vragen over het bovenlokaal cultuurdecreet?

Contacteer het team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal.

Team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal | Bovenlokale Cultuurwerking
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27