Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuureducatie binnen cultuur, jeugd en media

Leren over en door cultuur

Cultuureducatie is de verzamelnaam voor alle activiteiten die gericht zijn op ‘leren over cultuur’ en ‘leren door cultuur’. 

Leren over en door cultuur geeft niet alleen betekenis aan de realiteit rondom ons, maar gaat ook over onze bereidheid om deel te nemen aan die cultuur en het benutten en ontwikkelen van onze talenten. Het versterkt competenties die in de toekomst nog aan relevantie zullen winnen, zoals creativiteit, kritisch denken, sociale vaardigheden en innovatie.

Cultuureducatie in het cultuur-, jeugd-, en mediabeleid

In de cultuur-, jeugd- en mediasector nemen vele spelers expliciet of impliciet een cultuureducatieve rol op:

  • Binnen het cultuurbeleid behoort cultuureducatie tot de doelstellingen van organisaties in de subsectoren cultureel erfgoed, kunsten, circus, amateurkunsten, literatuur, gaming en film en het hele sociaal-culturele volwassenenwerk. Het richt zich zowel naar kinderen en jongeren als naar volwassenen. 

    Ter info: ook heel wat bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra zetten in op cultuureducatie maar zij worden door lokale besturen ondersteund, niet door de Vlaamse overheid.

  • Het jeugdbeleid zet, naast de ondersteuning van cultuureducatieve verenigingen, ook in op de ondersteuning van experimentele projecten rond cultuureducatie van kinderen en jongeren, en op bovenlokale projecten ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren in jeugdhuizen.