Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid – of Mediawijs – ondersteunt organisaties die werken rond digitale en mediawijsheid. Dat doet Mediawijs door kennisopbouw en -deling bij die organisaties te stimuleren, praktijkondersteuning te bieden en te werken aan praktijkontwikkeling. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het kenniscentrum digitaal en mediawijs gedrag bij de burger.

Voor het uitvoeren van haar opdracht werkt Mediawijs actief samen met de relevante stakeholders uit de overheid, het veld en de private sector en bevordert het de dialoog en samenwerking tussen die stakeholders.

De activiteiten van het kenniscentrum kaderen binnen het beleid van de Vlaamse minister van Media, dat de Vlaamse burger actief en kritisch wil leren omgaan met de media en ICT van vandaag én wil voorbereiden op de nieuwe media en ICT van morgen. Meer concreet vatten we de opdracht van het kenniscentrum als volgt samen:

  • Het kenniscentrum start overleg, netwerken en samenwerkingen op tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld.
  • Het inspireert het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vormingen, kennisdeling en praktijkontwikkeling.
  • Het centrum stimuleert digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes.
  • Het houdt de vinger aan de pols van ontwikkelingen in ICT, media en digitale en mediawijsheid.
  • Het speelt een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.​

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid ontvangt voor zijn opdracht een jaarlijkse werkingssubsidie van 640.000 euro op basis van de huidige subsidieovereenkomst.