Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkelingsprijs voor de coproductie van series

Wat

Deze subsidieoproep heeft als doel een partnerschap tussen de Raad van Europa en coproductiemarkten te creëren, waarbij een prijs wordt uitgereikt aan series in ontwikkeling die bedoeld zijn om als coproductie te worden gerealiseerd. De oproep maakt deel uit van het pilootprogramma voor de coproductie van series, een driejarig initiatief (2023-2025) van de Raad van Europa.

Voor wie

Coproductiemarkten voor series gevestigd in de deelnemende landen komen in aanmerking om samen met de Raad van Europa de prijsuitreikingen te organiseren. Over de gehele duur van het programma worden 7 coproductiemarkten geselecteerd.

Om in aanmerking te komen moet de coproductiemarkt voor series:

 • gericht zijn op professionals in de audiovisuele industrie uit een geografisch gebied dat minimaal vijf landen omvat, bij voorkeur Eurimages-lidstaten;
 • minimaal 2 jaar bestaan;
 • georganiseerd worden onder een juridische entiteit die bevoegd is om een ​​partnerschapsovereenkomst met de Raad van Europa aan te gaan;
 • jaarlijks plaatsvinden in een van de deelnemende donorlanden van het programma, gedurende minimaal twee opeenvolgende dagen;
 • minstens een beleid hebben voor gendergelijkheid en een bewustmakingsstrategie voor duurzaamheid.

Fictie-, animatie- of documentaireseries kunnen in aanmerking komen voor de ontwikkelingsprijs als ze gemaakt worden door één of meer onafhankelijke productiehuizen uit Eurimages lidstaten die de intentie hebben om minstens één ander onafhankelijk productiehuis uit een andere Eurimages lidstaat te betrekken bij de ontwikkeling van het project.

Selectiecriteria

De aanvragen voor coproductiemarkten worden beoordeeld op basis van:

 • de referenties en ervaring van het evenement;
 • de kwaliteit en het bereik van de coproductiemarkt;
 • het voorstel om een Series Co-productie Development Award te organiseren.

Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • het gendergelijkheids-, diversiteits- en inclusiebeleid;
 • de redactionele lijn;
 • de communicatiestrategie;
 • de selectiecriteria voor projecten en juryleden;
 • de duurzaamheidsstrategie.

Hoe aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden in het Engels of Frans via het online aanvraagsysteem van de Raad van Europa.

Steunbedragen en reglement

De coproductieprijs bedraagt 50.000 euro.

Meer info

Meer informatie over de steunmaatregel vind je in de veelgestelde vragen van Eurimages, en op hun website. Heb je toch nog vragen? Stuur een mail naar pilot.series@coe.int.