Overslaan en naar de inhoud gaan

Radio-omroepen

Wat

Het Mediadecreet (officieel het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie) bevat onder meer bepalingen over de (publieke) radio-omroepen van de VRT. Daarnaast bestaan er ook commerciële omroepen en in die categorie maakt het decreet een onderscheid tussen particuliere lineaire en niet lineaire radio-omroeporganisaties.

Lineaire radio-omroeporganisaties

Lineaire radio-omroeporganisaties worden gekenmerkt door ononderbroken uitzendingen. Ze zijn in Vlaanderen ingedeeld in de volgende categorieën:

 • 3 landelijke radio-omroepen: bestrijken heel Vlaanderen;

  vb. JOE FM - Q-Music - Nostalgie
 • de (vroegere) regionale radio-omroepen: deze radio-omroepen bestrijken (grotendeels) een provincie, maar vormen ondertussen het landelijke samenwerkingsverband Nostalgie;
 • 4 netwerkradio-omroepen: bestrijken een aantal centrumsteden;

  vb. Topradio, NRJ, VBRO, Stadsradio Vlaanderen
 • 129 lokale radio-omroepen: bestrijken een kleine regio, een gemeente of een (deel) van een stad;

  vb. Minerva
 • andere radio-omroeporganisaties: deze zijn hoofdzakelijk internetradio’s en verzorgen radioprogramma’s onder meer via online streaming. Het aantal varieert, maar momenteel zijn er een 30-tal.

  vb: Club FM, Radio Maria

Niet-lineaire omroeporganisaties

Niet-lineaire omroeporganisaties worden gekenmerkt door on-demand uitzendingen: men moet een radioprogramma opvragen. 

FM-radio: erkenning aanvragen vereist

Om via FM te mogen uitzenden moeten particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning hebben, die namens de Vlaamse Regering door de Vlaamse minister van Media wordt toegekend.

Erkenningen worden alleen uitgereikt in het kader van specifieke erkenningsrondes. Die erkenningsrondes worden op beslissing van de minister opgestart wanneer er voldoende frequentiepakketten beschikbaar zijn voor toekenning.

Momenteel loopt de erkenningsronde voor de lokale radio-omroeporganisaties.

Een vergunning aanvragen

Naast een erkenning hebben particuliere radio-omroeporganisaties die via FM uitzenden, ook een zendvergunning nodig, die door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) wordt toegekend. De zendvergunning bevat een aantal technische parameters zoals het type uitzendtoestel, de hoogte van de antenne, het maximaal vermogen waarmee mag worden uitgezonden, de lengte van de kabel en de precieze opstellingsplaats van de zendinstallatie.

Start erkenningsronde lokale radio-omroeporganisaties van 29 maart 2022

Op 29 maart 2022 werd de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale radio-omroeporganisatie in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Dat was meteen ook de start van de periode van 30 dagen voor kandidaten om een dossier in te dienen.

De kandidaat-radio-omroeporganisaties konden tot en met 27 april 2022 een dossier indienen. Vanaf 28 april was het niet meer mogelijk om dossiers in te dienen. 

Ontvankelijk bevonden kandidaturen

Conform artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de landelijke, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep zal de minister bevoegd voor media, Benjamin Dalle, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de laatste datum om een dossier in te dienen, een aangetekende brief versturen naar alle kandidaten die een dossier ingediend hebben met de lijst van kandidaten die ontvankelijk werden bevonden.

Volgende kandidaturen voor een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie werden ontvankelijk bevonden:

 • FP 005
  • Vrije Eeklose Radio Omroep
  • Radio Voor Informatie, Socio Cultuur en Ontspanning
 • FP 011
  • Radioworks
  • Minerva
 • FP 015
  • RATO
  • Stadsradio Antigoon
 • FP 060
  • Radio Uilenspiegel
 • FP 061
  • Radio UNDR
 • FP 086
  • CALIPSO
  • Radio Tele Randstad
 • FP 121
  • CALIPSO
  • Radio Uilenspiegel
 • FP 123
  • PASABRI
  • Brents
  • Radio Mid West Limburg
  • Vierennegentig
 • FP 125
  • Vrije lokale radio Canteclaer Deinze
  • RADIO P.R.O.S.
  • Radio Voor Informatie, Socio Cultuur en Ontspanning
 • FP 127
  • Studio Mi amigo
  • Radio Touring

    

Vervolg van de procedure

Op 15 juli 2022 wees de minister van Media de erkenning voor het frequentiepakket 11 (Antwerpen 98.0 FM) toe aan Minerva vzw. Na een onderzoek ten gronde van het dossier bleek dat de kandidatuur van Minerva vzw de hoogste score had gekregen.

Lees de officiële mededeling aan de Vlaamse Regering

De beslissing over de kandidaturen voor de overige frequentiepakketten volgt later. Vanaf de kennisgeving van de ontvankelijkheid beschikt de minister immers over een periode van 120 dagen om de erkenningen toe te kennen (artikel 24 van het procedurebesluit). 

 

Op 21 oktober 2022 wees de minister van Media de erkenningen toe voor de overige 9 frequentiepakketten. Daarvoor waren er in totaal 19 dossiers. Voor 2 frequentiepakketten was er slechts 1 kandidaat, voor de andere frequentiepakketten waren er verschillende kandidaten. Daar werd een bijkomende toetsing gedaan aan de hand van aanvullende kwalificatiecriteria. 

Nu de radiozenders hun erkenning hebben, kunnen ze een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Zodra die is toegekend, kunnen de radiozenders starten met uitzenden op hun FM-frequentie.

 

Erkenningen voor de beschikbare frequentiepakketten
Frequentiepakket  Radio-omroep
Frequentiepakket 005 - Aalter 107.4 FM Vrije Eeklose Radio Omroep vzw
Frequentiepakket 015 - Antwerpen 107.3 FM, Brasschaat 105.2 FM Stadsradio Antigoon vzw
Frequentiepakket 060 – Essen 105.5 FM, Wuustwezel 107.2 FM Radio Uilenspiegel vzw
Frequentiepakket 061 – Essen 107.5 FM, Kalmthout 107.9 FM, Wuustwezel 106.1 FM Radio UNDR vzw
Frequentiepakket 086 – Hoeilaart 105.8 FM  Radio Tele Randstad vzw
Frequentiepakket 121 - Tienen 105.7 FM  CALIPSO vzw
Frequentiepakket 123 – Tongeren 106.6 FM  Radio Mid West Limburg vzw
Frequentiepakket 125 – Brakel  88.8 FM  Radio P.R.O.S. vzw
Frequentiepakket 127 -  Mol 100.4 FM  Studio Mi Amigo vzw

Erkenningskader landelijke radio-omroeporganisaties

Besluiten over de radio-omroepen en het frequentieplan van 2 juli 2021

Op 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten inzake radio-omroep definitief goed.

Het betreft

 • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep en
 • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. 

Inhoudelijk betreft het eerste besluit het aangepaste kader voor de erkenning van de landelijke radio-omroeporganisaties, het tweede besluit het definiëren van de frequentiepakketten van de landelijke radio-omroeporganisaties vanaf 1 januari 2023, het moment waarop de nieuwe erkenningen ingaan.  

Lees de officiële teksten in het Belgisch Staatsblad.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Vorige erkenningen

Heb je informatie nodig over vorige erkenningen en de oproepen die tot die erkenningen geleid hebben? Ook daarvoor gebruik je het contactformulier.