Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Radio-omroepen

Wat

Het Mediadecreet (officieel het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie) bevat onder meer bepalingen over de (publieke) radio-omroepen van de VRT. Daarnaast bestaan er ook commerciële omroepen en in die categorie maakt het decreet een onderscheid tussen particuliere lineaire en niet lineaire radio-omroeporganisaties.

Lineaire radio-omroeporganisaties

Lineaire radio-omroeporganisaties worden gekenmerkt door ononderbroken uitzendingen. Ze zijn in Vlaanderen ingedeeld in de volgende categorieën:

 • 3 landelijke radio-omroepen: bestrijken heel Vlaanderen;
  vb. JOE FM - Q-Music - Nostalgie
 • de (vroegere) regionale radio-omroepen: deze radio-omroepen bestrijken (grotendeels) een provincie, maar vormen ondertussen het landelijke samenwerkingsverband Nostalgie;
 • netwerkradio-omroepen: bestrijken een aantal centrumsteden;
  vb. Topradio, NRJ, VBRO, Stadsradio Vlaanderen
 • 129 lokale radio-omroepen: bestrijken een kleine regio, een gemeente of een (deel) van een stad;
  vb. Minerva
 • andere radio-omroeporganisaties: deze zijn hoofdzakelijk internetradio’s en verzorgen radioprogramma’s onder meer via online streaming. Het aantal varieert, maar momenteel zijn er een 30-tal.
  vb: Club FM, Radio Maria

Niet-lineaire omroeporganisaties

Niet-lineaire omroeporganisaties worden gekenmerkt door on-demand uitzendingen: men moet een radioprogramma opvragen. 

FM-radio: erkenning aanvragen vereist

Om via FM te mogen uitzenden moeten particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning hebben, die namens de Vlaamse Regering door de Vlaamse minister van Media wordt toegekend.

Erkenningen worden alleen uitgereikt in het kader van specifieke erkenningsrondes. Die erkenningsrondes worden op beslissing van de minister opgestart wanneer er voldoende frequentiepakketten beschikbaar zijn voor toekenning.

Momenteel loopt de erkenningsronde voor de landelijke radio-omroeporganisaties.

Een vergunning aanvragen

Naast een erkenning hebben particuliere radio-omroeporganisaties die via FM uitzenden, ook een zendvergunning nodig, die door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) wordt toegekend. De zendvergunning bevat een aantal technische parameters zoals het type uitzendtoestel, de hoogte van de antenne, het maximaal vermogen waarmee mag worden uitgezonden, de lengte van de kabel en de precieze opstellingsplaats van de zendinstallatie.

Recentste lokale erkenningen

De laatste erkenningsronde startte in mei 2019 en ging over de vrijgave voor erkenning van 10 lokale frequentiepakketten. Op basis van deze ronde werden lokale radiozenders op 25 november 2019 door de minister van media erkend.

Naar aanleiding van de oproep van 2 mei 2019 tot kandidaatstelling voor erkenning als lokale radio-omroep voor 10 frequentiepakketten besliste de minister van Media om 8 radiozenders te erkennen.

Voor 2 van de 10 frequentiepakketten was er geen enkele kandidaat, de overige 8 werden toegekend.
Voor 2 van deze 8 pakketten was er slechts 1 kandidaat, de 6 andere werden toegekend na een vergelijkende toets tussen de kandidaten.
 
Deze 8 lokale radio-omroepen kregen op 25 november 2019 een erkenning:

 • Frequentiepakket 60 (Essen 105.5 en Wuustwezel 107.2): gcv Ekw Media
 • Frequentiepakket 126 (Maaseik 95.0): vzw FM Goud
 • Frequentiepakket 127 ( Mol 100.4): vzw Planet Rock
 • Frequentiepakket 128 (Ninove 95.0): bvba Media Tactics
 • Frequentiepakket 129 (Roeselare 97.4): vzw Bingo
 • Frequentiepakket 130 (Sint-Niklaas 102.7): gcv Oorstrelend
 • Frequentiepakket 131 (Tienen 92.2): vzw Touring
 • Frequentiepakket 132 (Tienen 96.5): vzw B.O.R.

Erkenningskader landelijke radio-omroeporganisaties

Besluiten over de radio-omroepen en het frequentieplan van 2 juli 2021

Op 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten inzake radio-omroep definitief goed.

Het betreft

 • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep en
 • het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. 

Inhoudelijk betreft het eerste besluit het aangepaste kader voor de erkenning van de landelijke radio-omroeporganisaties, het tweede besluit het definiëren van de frequentiepakketten van de landelijke radio-omroeporganisaties vanaf 1 januari 2023, het moment waarop de nieuwe erkenningen ingaan.  

Lees de officiële teksten in het Belgisch Staatsblad.
 

Op­roep tot kan­di­daat­stel­ling

Op 16 augustus 2021 werd de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf dat moment krijgen geïnteresseerde partijen 30 dagen de tijd om een dossier in te dienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Lees alles over de oproep, met de lijst van frequentiepakketten, inclusief de technische detailgegevens van de frequenties, waarvoor een dossier kan worden ingediend.
 

Kan­di­daat­stel­ling voor­be­rei­den

Neem eerst grondig deze informatie door, vooraleer je je kandidatuur indient:

 • Je kunt een dossier enkel indienen via het elektronisch portaal KIOSKLees meer over KIOSK en hoe je je moet registreren namens je onderneming. 
 • Lees de uitgebreide handleiding over hoe je een dossier indient in KIOSK.
 • Lees ook zeker de toelichtingsnota bij het erkenningskader en het erkenningsproces.
 • Bereid je dossier grondig voor en verifieer alle informatie voor je het dossier definitief indient. Eenmaal ingediend, kun je geen aanpassingen meer doorvoeren aan het ingediende dossier. 
 • Kandidaten kunnen maximaal 2 dossiers indienen. Cruciaal is dat wie meer dan één aanvraag indient, zeer duidelijk ook twee onderscheiden dossiers indient (met een verschillend frequentie-voorkeurpakket). 
 • Wacht niet tot het laatste moment om je dossier(s) in te dienen, zo kun je onverwachte problemen vermijden.
   

Vervolg van de procedure

 • De kandidaat radio-omroeporganisaties kunnen tot en met 14 september 2021 een dossier indienen. Na 14 september 2021 is het NIET meer mogelijk om dossiers in te dienen. 
 • Conform artikel 25/8 van het procedurebesluit zal de minister van Media binnen de 30 dagen na het verstrijken van de laatste datum om een dossier in te dienen, dus uiterlijk op 14 oktober 2021, een aangetekende brief versturen naar alle kandidaten die een dossier ingediend hebben met de lijst van kandidaten die ontvankelijk werden bevonden. 
 • Minister Dalle heeft via brief van 13 oktober 2021 aan 4 kandidaat-landelijke radio-omroeporganisaties meegedeeld dat hun dossier ontvankelijk is bevonden. Het gaat om:
  • Spring - STUDIO 100 NV
  • Nostalgie - VLAANDEREN EEN NV
  • Qmusic - V.M.M. DPG Media NV
  • Joe - V.M.M. DPG Media NV.
 • Na deze kennisgeving start een nieuwe periode van 120 dagen waarbinnen de minister de erkenningen toekent (artikel 25/9 van het procedurebesluit).

Andere erkenningen

Heb je informatie nodig over andere erkenningen en de oproepen die tot die erkenningen geleid hebben, stuur dan een e-mail naar media@vlaanderen.be.