Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende raadplegingen

Raadpleging over drie ontwerpen van besluiten m.b.t. radio-omroep

- 24 juli 2023 -

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde conform artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 tot uitwerking van de raadplegingsprocedure, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid en artikel 201, §1, derde lid van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, in uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering van respectievelijk 2 juni 2023 en 9 juni 2023 en op vraag van de minister bevoegd voor het mediabeleid, drie raadplegingen over ontwerpen van besluiten inzake radio-omroep.

De raadplegingen betroffen:

  • een ontwerp van besluit tot wijziging van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen;
  • een ontwerp van besluit houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die worden vrijgegeven tijdens een derde vergelijkende toets om een licentie te krijgen om een etheromroepnetwerk aan te bieden en om de bijbehorende zendvergunningen te krijgen die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s;
  • een ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de landelijke, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties

Deze raadplegingen zijn afgelopen. Het departement maakt verslagen op over deze raadplegingen die overgemaakt zullen worden aan de Vlaamse minister bevoegd voor media. Daarna worden ze bij goedkeuring van de regelgeving bekendgemaakt via de pagina afgelopen raadplegingen.