Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies voor beleidsondersteunende projecten

Wat

Het hele jaar door kunnen organisaties subsidieaanvragen indienen voor allerhande media-initiatieven in Vlaanderen. Afhankelijk van de beschikbare middelen en beleidsopportuniteiten kan de minister van Media beslissen om een aantal beleidsondersteunende en -versterkende initiatieven die van de mediasector uitgaan en die zijn of haar beleidskeuzes versterken, te subsidiëren.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag minstens drie maanden voor de start van het project in. Een subsidie kan niet retroactief worden toegekend. Je kunt een aanvraagformulier opvragen door te mailen naar media@vlaanderen.be

Beoordeling van de aanvraag

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelt de aanvragen onder andere op basis van volgende aspecten: 

  • transparantie van de begroting
  • haalbaarheid van de planning
  • meetbaarheid van de resultaten/doelstellingen; 
  • relevantie voor het Vlaamse medialandschap; 
  • aansluiting bij de beleidsdoelstellingen

De minister beslist op basis van het advies van het departement of het project gesubsidieerd moet worden. 

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier